Học bổng thạc sĩ của khoa du lịch tại Bournemouth University, Anh 2012

22/03/2015
Học bổng thạc sĩ của khoa du lịch tại Bournemouth University, Anh 2012
Giới thiệu
Học bổng được trao hàng năm bởi trưởng khoa du lịch của Bournemouth University
Yêu cầu
Sinh viên phải là công dân của các nước Brazil, Việt Nam, Hàn quốc, Nga, Đài Loan
Thông tin học bổng

Bournemouth University

Trường học: Bournemouth University

Đối tượng đăng ký: Sinh viên quốc tế

Sơ lược học bổng:

Học bổng được trao hàng năm bởi trưởng khoa du lịch của Bournemouth University

Số lượng: 1 học bổng 50% và 2 học bổng 25%

Bournemouth University

Yêu cầu: Sinh viên phải là công dân của các nước Brazil, Việt Nam, Hàn quốc, Nga, Đài Loan

Thời hạn nhận hồ sơ: Ngày 31 tháng 05 năm 2012
hoặc Ngày 1 tháng 11 năm 2012

Phương thức nạp đơn: Email: askBUstudents@bournemouth.ac.uk

Xem thêm thông tin: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/sm_dean_scholarship.html

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.