Học bổng Tài năng tại trường Đại học Milan, Ý năm 2016 dành cho sinh viên quốc tế

10/09/2015
Học bổng Tài năng tại trường Đại học Milan, Ý năm 2016 dành cho sinh viên quốc tế
Giới thiệu
Đại học Milan là một giảng dạy công và trường đại học nghiên cứu, Trong đó - với 8 khoa và 2 trường và một đội ngũ giảng viên 2.000 giáo sư - Được phân biệt bởi nhiều lĩnh vực của ngành. Một học viện hàng đầu tại Italy và châu Âu cho năng suất khoa học, Đại học Milan là trường đại học lớn nhất trong khu vực, với khoảng 64.000 sinh viên; nó cũng là một nguồn lực quan trọng cho bối cảnh kinh tế-xã hội mà nó là một phần.
Thông tin học bổng

 Trường Đại học: Đại học Milan

Quốc gia: Ý

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ, văn bằng Single Cycle

Ngành học: Bất kỳ ngành học được đào tạo tại trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng :

Mỗi học bổng trị giá 10,000 EUR trả thành 2 đợt mỗi đợt 5,000 EUR và miễn phí ghi danh