Học bổng sau Tiến sĩ HFSP cho các ứng viên quốc tế, 2019

09/08/2018
 Học bổng sau Tiến sĩ HFSP cho các ứng viên quốc tế, 2019
 • Bậc học: Sau tiến sĩ
 • Hạn nộp hồ sơ: 23/08/2018
Giới thiệu
Tổ chức HFSPO hỗ trợ nghiên cứu về vấn đề sinh học cơ bản với trọng tâm hướng về phương pháp mới bức phá. Ngày càng nhiều các nghiên cứu sinh học được diễn ra thông qua các nhà khoa học từ sinh lý học, vật lý, hóa học, khoa học máy tính, kỹ thuật, toán học và khoa học nano.
Thông tin học bổng

Tổ chứ HFSPO là một chương trình tài trợ cho nghiên cứu trong khoa học đời sống. Tổ chức có văn phòng tại Strasbourg.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Sau tiến sĩ ba năm.
 • Ngành học:  Học bổng LTF dành cho ứng viên có dự án nghiên cứu về khoa học đời sống. CDF dành cho ứng viên đã tiếp xúc với ngành sinh học trước đây.
 • Giá trị học bổng: Giải thưởng  CDA cung cấp quỹ khởi nghiệp 300.000 USD trong ba năm để thành lập một phòng thí nghiệm độc lập và có thể được nhận vào cuối học bổng. Các khoản trợ cấp sau đây sẽ được cung cấp: Trợ cấp sinh hoạt, Trợ cấp trẻ em, Trợ cấp nghỉ phép của cha mẹ, Trợ cấp nghiên cứu và đi lại và Trợ cấp di dời.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng:  Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận các quốc gia hỗ trợ HFSPO và ở bất kỳ quốc gia nào.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào:  Để đăng ký học bổng, ứng viên phải tuân theo các tiêu chí đã cho:

        - Ứng viên là công dân của một trong những quốc gia hỗ trợ có thể nộp đơn xin làm việc tại một cơ sở nghiên cứu ở bất kỳ quốc gia nào.

        - Đối với những ứng viên đến các viện được phân loại là viện ngoại giao như EMBL (Heidelberg / Đức, Grenoble / Pháp hoặc Monterotondo / Ý), ICPT hoặc ICGEB (cả ở Trieste / Ý), Viện Max Planck (Jupiter / Florida hoặc Nijmegen / The Hà Lan) có thể làm việc tại đây.

        - Có bằng nghiên cứu tiến sĩ hoặc bằng tiến sĩ có liên quan đến nghiên cứu cơ trước khi bắt đầu đầu học bổng.

        - Ứng viên phải có ít nhất một bài nghiên cứu tác giả chính - hoặc được chấp nhận cho xuất bản trên báo chí hoặc xuất bản trong một tạp chí quốc tế được bình duyệt trước ngày 27 tháng 8 năm 2016 để đủ điều kiện để nộp đơn.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký : Đơn xin phải được gửi trực tuyến.

          Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

          Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.