Học bổng sau tiến sĩ của Đại học Cape Town về Chất xúc tác không đồng nhất, Nam Phi, 2019

08/10/2018
Học bổng sau tiến sĩ của Đại học Cape Town về Chất xúc tác không đồng nhất, Nam Phi, 2019
Giới thiệu
Đại học Cape Town (UCT) là một trường đại học nghiên cứu công lập nằm ở Cape Town thuộc tỉnh Western Cape của Nam Phi.
Thông tin học bổng

 Đại học Cape Town là trường đại học lâu đời nhất ở Nam Phi và là trường đại học lâu đời nhất ở tiểu vùng Sahara châu Phi cùng với Stellenbosch.

Thông tin học bổng

 • Bậc học: Nghiên cứu sau tiến sĩ.
 • Ngành học:  Nghiên cứ về các chất xúc tác không đồng nhất trong chương trình tổng hợp khí c * thay đổi.
 • Giá trị học bổng  : Học bổng có giá trị từ R180, 000 đến R390, 000/ năm.
 • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : Không rõ.
 • Học bổng  có thể được nhận ở Nam Phi.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Phải có bằng Tiến sĩ về các xúc tác không đồng nhất liên quan đến chất xúc tác kim loại.

- Ứng viên phải có bằng tiến sĩ trong khoảng thời gian ít nhất là 5 năm.

 • Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Thủ tục nộp đơn

 • Cách đăng ký:  Hồ sơ bao gồm :

- Đơn xin học bổng thể hiện kinh nghiệm và lợi ích nghiên cứu.

- Bản sao có chứng thực bảng điểm.

- Sơ yếu lý lịch bao gồm các chi tiết của các ấn phẩm.

- Tên và địa chỉ liên hệ của hai người giới thiệu mà ứng viên đã làm việc chung.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.