Học bổng sau đại học tại Bournemouth University, 2012, Anh Quốc

21/03/2015
Học bổng sau đại học tại Bournemouth University, 2012, Anh Quốc
Giới thiệu
Học bổng là những khoản hỗ trợ học phí. Ứng viên phải thể hiện thành tích học tập sắc xuất (tương đương với UK 1st class Honours degree và được đánh giá bởi NARIC)
Yêu cầu
Học bổng dành cho các ứng viên đã đăng ký nhập học hệ sau đại học tại trường từ tháng 9/2012 hoặc tháng 1/2013. Ứng viên hội đủ điều kiện đăng ký học bổng trên là các ứng viên có thành tích học tập có liên quan tới khoá học thuộc loại xuất sắc. Thành tích học tập của ứng viên phải đứng đầu của lớp học, tương đương với UK 1st class Honours degree và được đánh giá bởi NARIC.
Thông tin học bổng

Bournemouth University

Đối tượng: sinh viên quốc tế.

Chuyên ngành: Các ngành được nhà trường đào tạo.

Đơn vị cung cấp học bổng: Bournemouth University

Mô tả học bổng:

Học bổng là những khoản hỗ trợ học phí. Ứng viên phải thể hiện thành tích học tập sắc xuất (tương đương với UK 1st class Honours degree và được đánh giá bởi NARIC). Bản sơ yếu lý lịch của ứng viên sẽ là một minh chứng đầy tin cây cho thành tích học tập cá nhân xuất sắc. Người nhận học bổng này sẽ không đựoc nhận thêm bất kỳ học bổng hỗ trợ tài chính nào khác của trường.

Bournemouth University

Yêu cầu: Học bổng dành cho các ứng viên đã đăng ký nhập học hệ sau đại học tại trường từ tháng 9/2012 hoặc tháng 1/2013. Ứng viên hội đủ điều kiện đăng ký học bổng trên là các ứng viên có thành tích học tập có liên quan tới khoá học thuộc loại xuất sắc. Thành tích học tập của ứng viên phải đứng đầu của lớp học, tương đương với UK 1st class Honours degree và được đánh giá bởi NARIC.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót đối với kì nhập học tháng 9/2012 là ngày 31 tháng 5 năm 2012, còn kì nhập học tháng 1/2013 là ngày 1 tháng 12 năm 2012.

Phương thức nạp đơn: Đăng ký trực tuyến hoặc thông qua đường bưu điện.

Xem thêm thông tin: http://www.bournemouth.ac.uk/futurestudents/postgraduate/funding/bu_international_scholarship.html

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.