Học bổng sau đại học Getty / ACLS cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, 2019-2020

02/10/2018
Học bổng sau đại học Getty / ACLS cho sinh viên quốc tế tại Mỹ, 2019-2020
Giới thiệu
Học bổng nhằm trợ cấp $ 60,000, cộng thêm $ 5,000 cho việc nghiên cứu và đi lại trong thời gian diễn ra học bổng cho sinh viên quốc tế.
Thông tin học bổng

 Hội đồng học tập Mỹ (ACLS) là một liên đoàn tư nhân, phi lợi nhuận của 75 tổ chức học thuật trong lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội có liên quan.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Nghiên cứu sau tiến sĩ.
 • Ngành học:  Lịch sử nghệ thuật.
 • Giá trị học bổng : Bao gồm một khoản trợ cấp thay thế tiền lương là $ 60,000, cộng thêm $ 5,000 cho nghiên cứu và đi lại trong suốt thời gian nhận học bổng. Học bổng cũng sẽ hỗ trợ nơi ở trong một tuần tại Viện Nghiên cứu Getty.
 • Số lượng học bổng:  10 suất.
 • Đối tượng: Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế.

 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau :

- Có bằng tiến sĩ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

- Ứng viên sẽ được miễn nộp bằng tiến sĩ nếu bạn có các nghiên cứu đóng góp vào ngành Lịch sử nghệ thuật.

 • Yêu cầu tiếng Anh : Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký :  Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký.

- Đề xuất nghiên cứu không quá 5 trang, phông Times New Roman cỡ chữ 11.

- Tài liệu dự án (không quá hai trang)

- Danh sách ấn phẩm (không quá hai trang)

- Hai thư giới thiệu.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.