Học bổng Sau Đại học EEGA@future, LLeibniz ScienceCampus EEGA, Đức, 2018

03/05/2018
Học bổng Sau Đại học EEGA@future, LLeibniz ScienceCampus EEGA, Đức, 2018
Giới thiệu
LLeibniz ScienceCampus EEGA đang cung cấp học bổng hỗ trợ các ứng viên dưới hình thức các buổi huấn luyện và hội thảo cũng như về tài chính theo hình thức học bổng cá nhân cho giai đoạn nghiên cứu / huấn luyện ở Leipzig, Halle hoặc Jena.
Thông tin học bổng

 

 

Khuôn viên Khoa học Leibniz "Đông Âu - Khu vực Toàn cầu" (EEGA) là một nền tảng tích hợp tổng hợp và mạng lưới hợp tác nghiên cứu tập trung vào việc phát triển các quan điểm nghiên cứu mới về vai trò thay đổi của Đông Âu trong các quá trình toàn cầu hoá hiện tại và lịch sử.Leipzig, Ger

Thành phố Leipzig, Đức

halle, Ger

Thành phố Halle, Đức

Jena, Ger

Thành phố Jena, Đức

Bậc học: Sau tiến sĩ.

Ngành học: EEGA tập trung vào năm lĩnh vực nghiên cứu:

 • Lĩnh vực nghiên cứu 1: Mobilities and Migration Regimes in Eastern Europe (Các chế độ di cư và di trú ở Đông Âu), điều phối: Judith Miggelbrink và Helena Flam)
 • Lĩnh vực nghiên cứu 2: The Self-Positioning of Eastern Europe in a New World Order In-The-Making (Sự tự định vị của Đông Âu trong một trật tự thế giới mới), sự phối hợp: Frank Hadler và Matthias Middell)
 • Lĩnh vực nghiên cứu 3: Business Strategies and Frameworks of Political Economies (Các chiến lược kinh doanh và khuôn khổ của các nền kinh tế chính trị), điều phối: Sebastian Henn, Thomas Glauben và Thorsten Posselt)
 • Lĩnh vực nghiên cứu 4: Cultural and Intellectual Perspectives and Identifications (Các quan điểm và đồng hóa văn hoá và trí tuệ), điều phối: Jürgen Heyde, Yvonne Kleinmann và Stefan Troebst)
 • Lĩnh vực nghiên cứu 5: Eastern Europe in Times of Europeanisation (Đông Âu trong thời đại Âu hóa), điều phối: Gert Pickel và Holger Lengfeld)

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Leibniz ScienceCampus EEGA hỗ trợ các ứng viên thành công dưới hình thức các buổi huấn luyện và hội thảo cũng như về tài chính theo hình thức học bổng cá nhân (dựa trên mức học bổng nghiên cứu hiện tại của DFG). Các mức giá được xác định riêng lẻ, liên quan đến nguồn gốc và tình trạng việc làm của ứng viên, cũng như thời gian ở tại Leipzig, Halle hoặc Jena. Học bổng dành cho ứng viên ở khu vực khoa học Leipzig-Jena-Halle và không được sử dụng để bổ sung tài trợ từ các tổ chức tài trợ khác hoặc thu nhập từ việc làm.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận ở Đức.

­

Yêu cầu:

 • Trường  tổ chức giai đoạn nghiên cứu / huấn luyện với ScienceCampus EEGA tại Leipzig, Halle hoặc Jena. Việc lưu trú có thể mang lại một đơn xin tài trợ mở rộng hơn từ một nền khoa học quốc gia hoặc quốc tế hoạt động trong lĩnh vực này. Việc lưu trú tại EEGA (Leipzig, Halle, Jena) bao gồm việc huấn luyện cá nhân bởi các nhà nghiên cứu cao cấp có kinh nghiệm và các buổi thảo luận nhóm về các khía cạnh trí tuệ, hành chính, tổ chức và thời gian cụ thể của việc viết đơn tài trợ mang tính thuyết phục và các đề xuất dự án tại các tổ chức tài trợ bên thứ ba.
 • Ứng viên co liên quan đến thể chế với một trong những đối tác của EEGA  (trực tiếp hoặc thông qua các mối quan hệ hiện có) và đề cập đến một hay nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Ứng viên nên chuẩn bị tiếp xúc với các điều phối viên khu vực nghiên cứu tương ứng. Vì EEGA dành cho các phương pháp liên ngành nên đơn kết nối nhiều hơn một cơ quan thành viên của ScienceCampus rất được hoan nghênh. Sự hỗ trợ của các chuyến thăm để thực hiện các dự án nghiên cứu cá nhân không liên quan đến các hoạt động của EEGA có thể xảy ra.
 • Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Đơn đăng kí bao gồm:
  • Mẫu đơn EEGA
  • CV (Bao gồm Danh sách Ấn phẩm)
  • Thảo luận về các tổ chức tài trợ tiềm năng cho dự án nghiên cứu dự kiến (100-300 từ)
 • Vui lòng nộp đơn dưới dạng PDF (tối đa 18 trang, 10 MB) đến leibniz-eega-at-ifl-leipzig.de và xem xét các phương thức tài trợ EEGA cung cấp.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và cách thức ứng tuyển tại Đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.