Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế tại University of Paris-Saclay, Pháp

05/01/2016
Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế tại University of Paris-Saclay, Pháp
Giới thiệu
Cách thủ đô Paris khoảng 25km về phía Tây Nam, Đại học Paris-Saclay là một trong những trường đại học thuộc dự án xây dựng “ siêu đại học” của Pháp. Hàng năm trường đều cung cấp học bổng chương trình thạc sĩ ở các ngành học cho sinh viên quốc tế có mong muốn đến Pháp học tập.
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: University of Paris-Saclay, Pháp

Quốc gia: Pháp

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Học bổng được trao cho lĩnh vực Khoa học máy tính hoặc Truyền thông.

Danh sách các ngành:

- Chương trình Học bổng Thạc sĩ DigiCosme bao gồm các khóa học thạc sĩ các ngành Khoa học máy tính và Truyền thông của University of Paris-Saclay để học lên Tiến sĩ. Các khóa học liên quan khác (Tin sinh học, E3A, Toán học) cũng có thể đề xuất cho các ứng viên có hồ sơ phù hợp với ngành Khoa học máy tính.

- Tất cả các khóa học ngành Khoa học máy tính đều có đủ điều kiện cho chương trình. Những khóa học này được chia thành 6 chủ đề: quản lý dữ liệu lớn, tương tác của con người - máy tính, khoa học máy tính cơ bản, hệ thống phức tạp, mạng lưới và an ninh.

- Các khóa học Thạc sĩ khác (Sinh học, Kỹ thuật, Toán học) cũng có thể đủ điều kiện. Danh sách ngành hiện đang được cập nhật.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng Labex DigiCosme cấp  €12000 cho mỗi năm học, được quản lý bởi trường mà sinh viên ghi danh nhập học.

Việc trợ cấp được trực tiếp điều hành bởi nhà trường. Xin lưu ý rằng, tiền thuê nhà, chi phí đi lại, và các chi phí tuyển sinh không được bao gồm trong học bổng.

Yêu cầu: 

- Sinh viên được nhận vào một chương trình Thạc sĩ trong lĩnh vực Khoa học máy tính và Truyền thông thực hiện bởi một trong những đối tác của Labex DigiCosme.

- Tiêu chí lựa chọn là thành tích kết quả học tập.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót là 20/05/2016.

Phương thức nạp đơn: Mỗi sinh viên được nhận vào một trong những chương trình Thạc sĩ có thể sẽ được trao học bổng. Đó là tùy vào quyết định của người giám sát sinh viên nào sẽ được nhận. Labex DigiCosme không nhận các hồ sơ được nộp trực tiếp từ sinh viên.

Các buổi đánh giá sẽ được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6. Đối với mỗi buổi sẽ có hạn chót riêng. Những hồ sơ nhận được sau thời hạn này sẽ được theo học trong những lần tiếp theo (trừ những người nộp sau hạn chót sẽ không được kiểm tra). Kiểm tra phần “Agenda” để biết thêm về hạn chót.

Xem thêm thông tin chi tiết tại:

https://labex-digicosme.fr/Master+Scholarship+Program

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.