Học bổng Quốc tế JAUW dành cho phụ nữ tại Nhật Bản năm 2016

20/11/2015
Học bổng Quốc tế JAUW dành cho phụ nữ tại Nhật Bản năm 2016
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: Japanese Association of University Women (JAUW)

Quốc gia: Nhật Bản

Bậc học: Học bổng hiện có dành cho những ai muốn tiếp tục học tập hoặc nghiên cứu tại một trường Đại học hoặc cơ sở tại Nhật.

Ngành học: Tất cả các ngành

Đối tượng: Sinh viên quốc tế (trừ sinh viên Nhật) đều có thể nạp đơn xin cấp học bổng này.

Giá trị học bổng:

- Giá trị học bổng khoảng từ ¥700.000 đến ¥1.000.000 mỗi người. Thời gian bạn ở Nhật và các yếu tố khác sẽ được xem xét trong việc quyết định tổng số tiền tài trợ.

- Học bổng này trong khoảng 5 đến 6 tháng, từ tháng 9/2016 đến 3/2017, phụ thuộc vào kế hoạch của bạn.

- Một phần ba tổng số tiền sẽ được thanh toán ngay khi bạn đến Nhật. Phần còn lại thường sẽ được thanh toán trong vòng 40 ngày sau ngày thanh toán đầu tiên. Tuy nhiên khoản tiền thứ hai (tức là hai phần ba tổng số tiền) có thể được thanh toán trong 2 hoặc 3 lần, phụ thuộc vào hoàn cảnh người được cấp tại Nhật.

Yêu cầu: 

- Bạn phải là phụ nữ với bất kì quốc tịch nào trừ Nhật Bản, và không sinh sống tại Nhật vào thời điểm nạp đơn.

- Bạn đã nhận được bằng Thạc sĩ hoặc tương đương, và hiện đang làm việc ngoài trường, hoặc bạn là sinh viên/nghiên cứu sinh ở trình độ cao hơn MA hoặc tương đương (thường là trình độ trước Tiến sĩ hoặc làm luận văn). Các nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ có thể nạp đơn nhưng ưu tiên thấp hơn.

- Bạn phải tự tìm một trường Đại học hoặc cơ sở tại Nhật và tại thời điểm nộp đơn xin cấp học bổng, phải nộp một lá thư chấp thuận từ trường/cơ sở đó hoặc từ người giám sát sau này của bạn. JAUW sẽ không giúp đỡ trong vấn đề này.

- Bạn phải giải trình kế hoạch của mình, tại sao lại phải đến Nhật để tiếp tục theo đuổi việc học hoặc nghiên cứu.

- Bạn phải nêu rõ kế hoạch của mình, bạn sẽ đóng góp cho đất nước bạn về khía cạnh gì và như thế nào qua việc học tập/nghiên cứu tại Nhật.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót là 31/03/2016

Phương thức nạp đơn: Ứng viên phải sử dụng mẫu đơn chính thức, tải về từ trang chủ JAUW.

- Tất cả các mục trong đơn phải cách đều và được đánh máy bằng tiếng Anh. Định dạng phải được giữ nguyên như quy định trong mỗi mẫu đơn.

- 5 bản sao của mỗi tờ đơn đầy đủ (cả phần 1 và phần 2), và tất cả các tài liệu phải được gửi trong cùng một bìa hồ sơ duy nhất qua đường hàng không.

Application Form

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.jauw.org/english/fellowship.html

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.