Học bổng quốc tế bậc Tiến sĩ, Đại học Guelph, Canada, 2018

21/04/2018
Học bổng quốc tế bậc Tiến sĩ, Đại học Guelph, Canada, 2018
Giới thiệu
Đại học Guelph cung cấp học bổng quốc tế bậc Tiến sĩ dành cho tất cả ứng viên chương trình Tiến sĩ đáp ứng các tiêu chuẩn cho năm học 2018.
Thông tin học bổng

 university of guelph

 

Đại học Guelph là trường đại học nghiên cứu công lập toàn diện tại Guelph, Ontario, Canada.

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: 11.000$/năm trong vòng 4 năm

Số lượng: Chưa rõ.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận ở Canada.

Yêu cầu:

  • Học bổng dành cho ứng viên quốc tế chương trình Tiến sĩ toàn thời gian (PhD và DVSc) với trung bình đầu vào tối thiểu loại A - 80% (tương đương theo Guelph) trong vòng 4 năm (12 kỳ).
  • Ứng viên quốc tế chương trình Tiến sỹ toàn thời gian không đạt trung bình đầu vào tối thiểu chỉ có thể ứng tuyển khi có được ứng cử Tiến sĩ thời hạn 4 năm theo điều kiện (được xác định từ đầu chương trình Tiến sỹ).
  • Học bổng cũng dành cho các sinh viên quốc tế chương trình Tiến sĩ toàn thời gian hiện tại, đạt trung bình đầu vào tối thiểu loại A - 80% hoặc có được ứng cử Tiến sĩ thời hạn 4 năm theo điều kiện (được xác định từ đầu chương trình Tiến sĩ).
  • Ứng viên cần có trình độ tiếng Anh tốt. Bởi vậy, đơn đăng ký cần được viết bằng tiếng Anh.

 

Hạn chót nộp hồ sơ:

22/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Thông tin đầy đủ về việc thực hiện xét học bổng được cung cấp sau bởi Trụ sở nghiên cứu tốt nghiệp .

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.

 

 

 

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.