Học bổng Nieman-Berkman Klein ngành trong Sáng kiến ​​Báo chí, Mỹ, 2019- 2020

28/09/2018
Học bổng Nieman-Berkman Klein ngành trong Sáng kiến ​​Báo chí, Mỹ, 2019- 2020
Giới thiệu
Học bổng Nieman-Berkman Klein dành cho cả ứng viên Mỹ và quốc tế. Học bổng Nieman-Berkman Klein sẽ cung cấp cho các ứng viên một khóa nghiên cứu liên quan đến đổi mới báo chí tại Đại học Harvard.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Đây là chương trình học bổng nghiên cứu ngắn hạn.
 • Ngành học :  Lịch sử Do Thái thế kỷ 18, Văn học Do Thái, nghệ thuật Do Thái hoặc sách Do Thái.
 • Giá trị học bổng : Bao gồm :

- Khoản trợ cấp 65,000 $ trong vòng 9 tháng để trang trải chi phí sinh hoạt.

- Trợ cấp nhà ở, chăm sóc trẻ em và bảo hiểm y tế dựa trên số lượng và độ tuổi của các thành viên trong gia đình.

- Hỗ trợ chi phí tham dự các lớp học tại Harvard.

 • Số lượng học bổng: 24 suất.
 • Đối tượng :  Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Mỹ.

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau :

- Đang làm việc cho các nhà báo hoặc làm việc cho một tổ chức tin tức trong một doanh nghiệp, công nghệ.

- Có năng lực lãnh đạo.

- Các ứng viên đang là nhà báo hoạt động tự do cũng có thể đăng ký học bổng.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.