Học bổng nghiên cứu UNIDROIT cho sinh viên quốc tế tại Ý, 2018

06/08/2018
Học bổng nghiên cứu UNIDROIT cho sinh viên quốc tế tại Ý, 2018
Giới thiệu
Học bổng nhằm nghiên cứu các nhu cầu và phương pháp để hiện đại hóa, hài hòa và phối hợp tư nhân và luật thương mại cụ thể giữa các quốc gia và các nhóm nước và xây dựng các công cụ luật, nguyên tắc và quy tắc thống nhất để đạt được các mục tiêu đó.
Thông tin học bổng

Viện quốc tế nhất thể hóa về Luật tư nhân (UNIDROIT) là một tổ chức liên chính phủ độc lập có trụ sở tại Villa Aldobrandini ở Rome.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Chương trình nghiên cứu.
 • Ngành học: Liên quan đến pháp luật thống nhất / luật tư nhân quốc tế.
 • Giá trị học bổng:  Học bổng kéo dài trung bình: 2 tháng, thời gian tối thiểu: 6 tuần, tùy theo điều khoản và điều kiện đặc biệt kèm theo mỗi học bổng. Học bổng có thể bao gồm toàn bộ hoặc một phần chi phí sinh hoạt tại Rome trong thời gian được chỉ định. Ứng viên tự chi trả tiền đi lại và bảo hiểm.
 • Số lượng học bổng:  Từ 15 đến 20 suất.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Ý.

Yêu cầu:

 • Các nước đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào:  Học bổng được trao cho người nộp đơn có bằng cấp xuất sắc theo các tiêu chí sau:

        - Đề tài của dự án nghiên cứu của ứng cử viên phải liên quan đến pháp luật thống nhất / luật tư nhân quốc tế. Ưu tiên cho các chủ đề tương ứng với                    Chương trình Làm việc của Tổ chức;

        - Khả năng ứng dụng thực tế của dự án tại nước của người nhận học bổng. Ưu tiên cho các dự án liên quan đến việc soạn thảo luật pháp quốc gia hoặc              các dự án nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, thực hiện hoặc áp dụng các công cụ luật thống nhất;

        - Ứng cử viên phải theo học chương trình sau đại học, học vấn, công chức, thẩm phán, học viên hoặc người khác, có bằng cấp học thuật xuất sắc.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Có khả năng tốt về tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp là điều kiện cần thiết (vui lòng đính kèm chứng chỉ thành thạo (tức là bằng TOEFL / DELF)).

 Thủ tục nộp đơn:

 • Cách nộp đơn:  Đơn xin học bổng có thể nộp vào tháng 1 năm 2019 và đơn phải được điền đầy đủ vào mẫu pdf  hoặc Word  cùng với hai thư giới thiệu được yêu cầu và chứng chỉ ngôn ngữ qua e-mail hoặc qua bưu điện.

          Xem đơn xin học bổng tại đây.

          Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 

 

 

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.