Học bổng nghiên cứu thách thức toàn cầu II tại Đại học Brunel London ở Anh, năm 2018

15/08/2018
 Học bổng nghiên cứu thách thức toàn cầu II tại Đại học Brunel London ở Anh, năm 2018
Giới thiệu
Học bổng nhằm xây dựng năng lực để giải quyết các vấn đề phát triển trên thế giới và tăng cường quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu của trường.
Thông tin học bổng

Đại học Brunel London là một trường đại học đẳng cấp thế giới có trụ sở tại Uxbridge, West London, và được thành lập vào năm 1966.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Nghiên cứu.

 • Ngành học: Nghiên cứu liên quan đến một trong các lĩnh vực sau:

       - Can thiệp thay đổi hành vi để cải thiện sức khỏe cộng đồng và sự gắn kết xã hội ở các nước đang phát triển

       - Năng lượng bền vững cho các nước đang phát triển

       - Thông tư kinh tế và phát triển bền vững, bao gồm quản lý tài nguyên thiên nhiên

       - Nguy cơ lũ lụt toàn cầu và khả năng phục hồi

 • Giá trị học bổng  : Lương £ 38,779 đến £ 49,888.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
 • Số lượng  học bổng : 4 suất học bổng.
 • Học bổng  có thể được nhận tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:
 1. Trình độ học vấn và đào tạo:

        - Có bằng Tiến sĩ cộng với kinh nghiệm đáng kể trong một lĩnh vực nghiên cứu có liên quan.    

        - Văn bằng chứng minh các thành tựu nghiên cứu bao gồm các ví dụ về đóng góp bằng văn bản trong các ấn phẩm / tạp chí học thuật.

        - Danh tiếng bên ngoài quốc gia hoặc quốc tế về nghiên cứu.

       2. Kinh nghiệm:

        - Văn bằng chứng minh sự hiểu biết về CNTT bao gồm Excel và cơ sở dữ liệu.

        - Văn bằng chứng minh sự tham gia tích cực vào việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án nghiên cứu (tối thiểu 3 năm).

        - Kinh nghiệm nghiên cứu quy hoạch, chuẩn bị các đề xuất nghiên cứu và đàm phán hợp đồng trực tiếp hoặc gián tiếp theo các quy tắc của cơ quan tài                trợ có liên quan.

        - Kinh nghiệm làm việc với các đối tác ở các nước đang phát triển.

        - Kinh nghiệm làm việc ở một nước đang phát triển.

       3. Kỹ năng và kiến ​​thức:

        - Kỹ năng giao tiếp tốt cả bằng lời nói và viết .

        - Khả năng làm việc chủ yếu dựa trên sáng kiến ​​của riêng mình với sự giám sát tối thiểu.

        - Khả năng giao tiếp và cộng tác giữa các ranh giới văn hóa và quốc gia.

        - Sáng kiến ​​và kỹ năng giải quyết vấn đề.

        - Có khả năng thuyết trình tại các hội nghị.

        - Hiểu biết tốt về các vấn đề phát triển toàn cầu nói chung, chiến lược viện trợ của chính phủ Anh và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

        - Đánh giá cao một số thách thức liên quan đến công việc nghiên cứu ở các nước đang phát triển.

       4. Yêu cầu bổ sung (Không bao gồm ở trên)

       - Tầm nhìn và trí tưởng tượng cần thiết để đóng góp cho chiến lược Thách thức toàn cầu của Brunel

 • Yêu cầu về tiếng Anh:  Có những yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Chế độ đăng ký trực tuyến.

          Xem thêm thông tin học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.