Học bổng nghiên cứu IDRC cho ứng viên các nước Canada và các nước đang phát triển, 2019

13/08/2018
 Học bổng nghiên cứu IDRC cho ứng viên các nước Canada và các nước đang phát triển, 2019
Giới thiệu
IDRC cung cấp các học bổng và giải thưởng cho sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ, và sau tiến sĩ để tài trợ cho công việc sáng tạo sẽ giải quyết những thách thức phát triển.
Thông tin học bổng

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) tài trợ nghiên cứu ở các nước đang phát triển để thúc đẩy tăng trưởng, giảm nghèo và thúc đẩy sự thay đổi tích cực quy mô lớn.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Nghiên cứu thực địa tại một hoặc nhiều quốc gia đang phát triển.

 • Ngành học :  Mỗi ứng viên chỉ được chọn một trong các chương trình nghiên cứu sau:

        - Ủy ban tư vấn về nội quy nghiên cứu.

        - Nông nghiệp và an ninh lương thực.

        - Biến đổi khí hậu (ở Uruguay).

        - Sáng kiến ​​nghiên cứu thích ứng hợp tác ở châu Phi và châu Á.

        - Việc làm và tăng trưởng.

        - Thực phẩm, Môi trường và Sức khỏe.

        - Nền tảng cho sự đổi mới.

        - Quản trị và Tư pháp.

        - Quỹ Đổi mới Vắc-xin Chăn nuôi (ở Kenya).

        - Sức khỏe mẹ và trẻ em.

        - Các nền kinh tế được nối mạng.

        - Chính sách và đánh giá.

 • Giá trị học bổng:  Mức lương ở Canada CA $ 40,800 - 47,231/năm; Mức lương ở Kenya: KSh 143,394 – KSh 226,127/ tháng.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng:  Canada, thường trú nhân của Canada và ứng viên của các nước đang phát triển.
 • Học bổng có thể được nhận ở Canada, Uruguay hoặc Kenya.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Học bổng dành cho người Canada, thường trú nhân của Canada và ứng viên của các nước đang phát triển.
 • Yêu cầu đầu vào:  Vị trí có sẵn tại trụ sở chính của IDRC ở Ottawa, Canada VÀ có một vị trí có sẵn tại Văn phòng khu vực của IDRC cho vùng cận Sahara châu Phi, ở Nairobi, Kenya. Tiêu chí đủ điều kiện khác nhau cho từng địa điểm. Đối với mười một vị trí tại văn phòng chính của IDRC tại Ottawa, học bổng này dành cho :

       - Ứng viên đang học thạc sĩ hoặc tiến sĩ HOẶC người đã hoàn thành (trong vòng ba năm qua) bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại một trường đại học được công             nhận.

       - Ứng viên của các nước đang phát triển theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại một trường đại học ở Canada và trước khi nộp đơn xin thị thực du học có               giấy phép lao động hợp lệ tại Canada cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 HOẶC đã hoàn thành (trong vòng ba năm qua) bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại               một trường đại học được công nhận và đã có giấy phép lao động hợp lệ tại Canada cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

 • Yêu cầu khác:

       - Nghiên cứu được đề xuất của bạn phải tập trung vào một hoặc nhiều quốc gia đang phát triển.

       - Những giải thưởng này có thể là một phần của yêu cầu học tập.

     * Lưu ý: Ứng viên được nhận học bổng IDRC không được nhận bất kỳ học bổng, trợ cấp, trợ cấp, hoặc danh dự nào của chính phủ Canada, hoặc giữ bất kỳ         hợp đồng chính phủ liên bang nào hỗ trợ cho một dự án nghiên cứu / làm việc trong thời gian học bổng IDRC có hiệu lực.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Các ứng viên từ nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh / ngôn ngữ khác để có thể học tại đó.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký: Người nộp đơn phải điền đơn trực tuyến.

          Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

          Xem thêm thông tin học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.