Học bổng ngắn hạn, Society of Economic Geologists Foundation, 2017

17/12/2016
Học bổng ngắn hạn, Society of Economic Geologists Foundation, 2017
Giới thiệu
Tổ chức các nhà địa chất kinh tế(The Society of Economic Geologists Foundation, Inc. - SEGF) bắt đầu nhận đơn ứng tuyển cho chương trình học bổng nghiên cứu sinh dành cho sinh viên quốc tế trên toàn thế giới để theo học chương trình đại học về lĩnh vực địa chất kinh tế.
Thông tin học bổng

seg

 

 

SEG là một tổ chức quốc tế được thành lập bởi các thành viên yêu thích lĩnh vực địa chất kinh tế.

Bậc học: Chương trình Thạc sĩ (Professional Master’s hoặc Master of Science) và/hoặc Tiến sĩ (Ph.D).

Ngành học: Lĩnh vực Địa chất kinh tế.

Giá trị học bổng: Đây là các suất học bổng nghiên cứu sinh kéo dài 1 năm với mỗi suất  có giá trị khoảng 2.500 - 15.000 đô la được trao tặng hàng năm cho các sinh viên muốn theo học một chương trình về Địa chất kinh tế để đạt được bằng Thạc sĩ (Professional Master’s hoặc Master of Science) và/hoặc Tiến sĩ (Ph.D). Các sinh viên trên toàn thế giới có hứng thú với lĩnh vực Địa chất kinh tế đều có thể tham gia ứng tuyển cho học bổng. Tiêu chí lựa chọn được xem xét dựa trên năng lực và thành tựu mà các ứng viên đã đạt được.

Học bổng được trao tặng trên khắp thế giới.

Yêu cầu:

  • Đã hoàn thành hoặc đang quá trình hoàn thành bằng Cử nhân (Bachelor of Science - BS) hoặc bằng tương đương về lĩnh vực khoa học địa lí hoặc lĩnh vực liên quan.
  • Đã nhận được thư chấp nhận hoặc đang quá trình chờ đợi thư chấp nhận từ nhà trường hoặc đã đăng ký theo học chương trình bậc đại học tại một trường cao đẳng/đại học cụ thể có chương trình chuyển tiếp học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về lĩnh vực Địa chất kinh tế.
  • Các ứng viên đã hoàn thành năm học đầu tiên của chương trình bậc đại học sẽ không thể tham gia ứng tuyển
  • Ứng viên đã nhận được suất tài trợ GSF từ SEGF không thể tham gia ứng tuyển.
  • Phải là sinh viên thành viên của SEG.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01 tháng 02 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Tổ chức SEG phải nhận được đơn ứng tuyển, thư giới thiệu và/hoặc các văn bản được yêu cầu qua email hoặc bưu điện trước hạn chót nhận đơn của học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.

Theo Scholarship planet 

 

 
  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.