Học bổng MFU, Đại học Mae Fah Luang, Thái Lan, 2018

30/03/2018
Học bổng MFU, Đại học Mae Fah Luang, Thái Lan, 2018
Giới thiệu
Đại học Mae Fah Luang cung cấp học bổng một phần đến các ứng viên quốc tế từ Indonesia, Philippin, Malaysia, Việt Nam, Myanma, Campuchia, Lào, Brunei và Bhutan cho kỳ đầu tiên của năm học 2018.
Thông tin học bổng

Mae Fah Luang University_logo

Đại học Mae Fah Luang cung cấp học bổng một phần đến các ứng viên quốc tế từ Indonesia, Philippin, Malaysia, Việt Nam, Myanma, Campuchia, Lào, Brunei và Bhutan cho kỳ đầu tiên của năm học 2018.

Mae Fah Luang University 1

Đại học Mae Fah Luang, đặt tại tỉnh Chiang Rai phía bắc Thái Lan, được đặt theo tên của Công chúa Hoàng gia, mẹ của đứa vua đương nhiệm Thái Lan.

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Ngành học: Các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Học bổng một phần.

Số lượng học bổng: 03.

Đối tượng: Ứng viên từ Việt Nam, Indonesia, Philippin, Malaysia, Myanma, Campuchia, Lào, Brunei và Bhutan.

Học bổng có thể  được nhận ở Thái Lan.

Yêu cầu:

  • Với bằng Cử nhân: Ứng viên có bằng Trung học phổ thông hoặc tương đương trình độ năm học 12 hoặc 13, GCE O-Level, IGCSE hoặc GED.
  • Với bằng Thạc sĩ: Ứng viên có bằng bằng cử nhân hoặc tương đương từ trường đại học đã được công nhận chính thức.
  • Với bằng Tiến sĩ: Ứng viên có bằng bằng Thạc sĩ hoặc tương đương từ trường đại học đã được công nhận chính thức hoặc bằng Cử nhân (Danh dự) của ngành liên quan.

Ứng viên có tiếng Anh không là tiếng mẹ đẻ cần chứng tỏ có đủ trình độ tiếng Anh để hoàn thành tốt việc học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Trước 31/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên nộp đơn đăng kí  qua email hoặc bưu điện tới Trường ứng viên ứng tuyển thuộc Đại học Mae Fah Luang trước 31/05/2018.
  • Ứng viên tải đơn đăng ký tại Đây

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.  

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.