Học bổng Keycom Industrial tại University of Edinburgh, 2012, Anh

21/03/2015
Học bổng Keycom Industrial tại University of Edinburgh, 2012, Anh
Giới thiệu
Học bổng £1000/năm, được trao trực tiếp cho sinh viên và có giá trị trong suốt thời gian tham gia chương trình học
Yêu cầu
Học bổng được trao dựa trên thành tích học tập Các ứng viên (UK / EU / sinh viên quốc tế) được chấp nhận vào học tại: The Business School, The school of Engineering, The school of Informatics, The school of Mathematics. Học bổng không trao cho ứng viên hiện đang theo học các khóa học trên Ứng viên phải nộp hồ sơ qua The University and College Admission Service (UCAS) và nhận được thư mời nhập học của University of Edinburgh đến ngày kết thúc học bổng 01/08/2012 Học bổng sẽ kết thúc tại bất cứ thời điểm nào nếu sinh viên không đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra trong suốt quá trình học tập
Thông tin học bổng

Nhà tài trợ học bổng: Keycom

Đối tượng đăng ký: Sinh viên quốc tế

Sơ lược về học bổng:

Học bổng £1000/năm, được trao trực tiếp cho sinh viên và có giá trị trong suốt thời gian tham gia chương trình học. Sinh viên cũng có thể làm việc mùa hè cho Keycom và được trả lương như một phần của học bổng

University of Edinburgh

Yêu cầu: Học bổng được trao dựa trên thành tích học tập 
Các ứng viên (UK / EU / sinh viên quốc tế) được chấp nhận vào học tại: The Business School, The school of Engineering, The school of Informatics, The school of Mathematics. 
Học bổng không trao cho ứng viên hiện đang theo học các khóa học trên
Ứng viên phải nộp hồ sơ qua The University and College Admission Service (UCAS) và nhận được thư mời nhập học của University of Edinburgh đến ngày kết thúc học bổng 01/08/2012 
Học bổng sẽ kết thúc tại bất cứ thời điểm nào nếu sinh viên không đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra trong suốt quá trình học tập

Thời hạn nhận hồ sơ: Ngày 01 tháng 08 năm 2012

Phương thức nạp đơn: Email: scholarships@ed.ac.uk

Xem thêm thông tin: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/keycom

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.