Học bổng hỗ trợ học tập UICC Yamagiwa-Yoshida cho các sinh viên quốc tế, 2019.

18/09/2018
Học bổng hỗ trợ học tập UICC Yamagiwa-Yoshida cho các sinh viên quốc tế, 2019.
Giới thiệu
Học bổng cho phép các nhà nghiên cứu ung thư từ bất kỳ quốc gia nào thực hiện các dự án nghiên cứu song phương ở nước ngoài.
Thông tin học bổng

 Hiệp hội Phòng chống Ung thư Quốc tế, viết tắt là UICC là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế hoạt động trong lĩnh vực phòng chống, phát hiện và điều trị bệnh ung thư.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Nghiên cứu.
 • Ngành học:  Các lĩnh vực quan tâm trong nghiên cứu ung thư: Sinh học, Nguyên nhân, Phòng ngừa, Phát hiện sớm, Chẩn đoán, Điều trị, Kiểm soát ung thư, Khỏi bệnh và Nghiên cứu kết quả.
 • Giá trị học bổng:  10.000 USD.
 • Số lượng học bổng:  10 -12 suất.
 • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận ở  nước ngoài.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau :

- Có bằng tiến sĩ (hoặc mức độ tương đương ) ít nhất 2 năm trước hạn chót đăng ký học bổng.

- Tích cực tham gia vào nghiên cứu ung thư

- Có các ấn phẩm gần đây nghiên cứu về ưng thư.

 • Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký : Đăng ký trực tuyến. Tất cả các tài liệu phải được viết bằng tiếng Anh.

- Sơ yếu lý lịch.

- Giấy xác nhận từ nhà giám sát.

- Bản tóm gọn 1 trang các dự án có liên quan.

- Các ấn phẩm liên quan đến dự án.

     Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

     Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.