Học bổng hỗ trợ học phí tại University of East London, 2012, Anh

21/03/2015
Học bổng hỗ trợ học phí tại University of East London, 2012, Anh
Giới thiệu
Học bổng lên đến £5,000. Chúng tôi hân hạnh thông báo về các nguồn quỹ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế bắt đầu các khóa học vào tháng 9 năm 2012.
Yêu cầu
Ứng viên phải được chấp nhận cho chương chương trình Thạc sĩ của trường UEL (khóa học 1 năm). Chỉ những kết quả được viết bằng Tiếng Anh mới được xem xét.
Thông tin học bổng

Ngành học: Các khóa học được cung cấp bởi nhà trường. Xem tại đây

Trường đại học: University of East London (UEL)

 Mô tả học bổng: 

Học bổng lên đến £5,000. Chúng tôi hân hạnh thông báo về các nguồn quỹ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế bắt đầu các khóa học vào tháng 9 năm 2012. Chú ý rằng các sinh viên quốc tế đủ điều kiện nhập học sẽ được giảm 10% cho các khoản trả trước khi đăng ký nhập học. Chúng tôi khuyến khích sinh viên nên tận dụng ưu tiên này.

University of East London (UEL)

Yêu cầu: Ứng viên phải được chấp nhận cho chương chương trình Thạc sĩ của trường UEL (khóa học 1 năm). 
Chỉ những kết quả được viết bằng Tiếng Anh mới được xem xét.

Thời hạn nhận hồ sơ: Ngày 13 tháng 7 năm 2012

Phương thức nạp đơn: online: http://www.uel.ac.uk/international/fees/form_allcountries.htm
Học bổng này mở rộng cho tất cả sinh viên nhưng những sinh viên ở các vùng được định nghĩa là "conflict zones" (bạn có thể xem thêm về conflict zones tại Foreign and Commonwealth Office - www.fco.gov.uk) được đặc biệt khuyến khích đăng ký.

Xem thêm thông tin: http://www.uel.ac.uk/international/fees/scholarships.htm#FTR

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.