Học bổng Dianne Woest về Nghệ thuật và Nhân văn, Mỹ, 2019-2020

02/10/2018
Học bổng Dianne Woest về Nghệ thuật và Nhân văn, Mỹ, 2019-2020
Giới thiệu
Học bổng Dianne Woest dành cho các ứng viên tiến sĩ, chuyên gia học thuật bảo tàng và các học giả độc lập.
Thông tin học bổng

 The Historic New Orleans Collection (THNOC) là một bảo tàng, trung tâm nghiên cứu và nhà xuất bản dành riêng để bảo tồn lịch sử và văn hóa của New Orleans và vùng Vịnh phía Nam.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Nghiên cứu ngắn hạn.
 • Ngành học :  Nghiên cứu về lịch sử và văn hóa của Louisiana và vùng Vịnh phía Nam.
 • Giá trị học bổng:  Khoản trợ cấp $ 4,000/ tháng trong tối đa 3 tháng.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng :  Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu sau :

- Là  tiến sĩ, chuyên gia học thuật bảo tàng và các học giả độc lập.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký : Gửi qua bưu điện. Hồ sơ bao gồm :

- Đơn đăng ký.

- Sơ yếu lí lịch.

- Bản tóm tắt dự án 100 từ.

- Đề xuất nghiên cứu, không vượt quá sáu trang trong đó bạn phải phác thảo phạm vi của dự án, thảo luận về sự liên quan của tài liệu nghiên cứu tại The Historic New Orleans Collection và thảo luận về sản phẩm dự đoán của nghiên cứu của bạn (sách, luận án, triển lãm, vv)

- Hai thư giới thiệu.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin học bổng tại đây.

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.