Học bổng Dianne Woest Khoa học xã hội và Nhân văn, Hoa Kỳ,2019 – 2020

14/08/2018
 Học bổng Dianne Woest Khoa học xã hội và Nhân văn, Hoa Kỳ,2019 – 2020
 • Khu vực: Châu Mỹ
 • Quốc gia: Mỹ
 • Bậc học: Nghiên cứu
 • Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2018
Giới thiệu
Học bổng Woest dành cho các ứng cử viên tiến sĩ, chuyên gia học thuật và bảo tàng.
Thông tin học bổng

Bảo tàng lịch sử New Orleans (THNOC) là một bảo tàng, trung tâm nghiên cứu và nhà xuất bản tận tâm bảo tồn lịch sử và văn hóa của New Orleans và vùng Vịnh phía Nam.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Chương trình nghiên cứu ba tháng.

 • Ngành học:  Nghiên cứu về lịch sử và văn hóa của Louisiana và vùng Vịnh phía Nam.
 • Giá trị học bổng:  Khoản trợ cấp $ 4,000/tháng trong tối đa ba tháng.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng:  Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế và Mỹ đủ điều kiện để đăng ký học bổng nghiên cứu này.
 • Yêu cầu đầu vào: Học bổng Woest dành cho các ứng  viên tiến sĩ, chuyên gia học thuật và bảo tàng, và các học giả độc lập.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Các ứng viên từ nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh / ngôn ngữ khác để có thể học tại đây.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký: Tất cả các tài liệu nên được gửi qua đường bưu điện. Hồ sơ bao gồm:

        - Đơn đăng ký.

        - Sơ yếu lý lịch.

        - Bản tóm tắt 100 từ của dự án.

        - Đề xuất nghiên cứu, không vượt quá sáu trang, trong đó có bản phác thảo phạm vi của dự án; thảo luận về sự liên quan của tài liệu nghiên cứu tại Bảo              tàng Lịch sử New Orleans và thảo luận về sản phẩm dự đoán của nghiên cứu của bạn (sách, luận án, triển lãm, vv)

        - Thư giới thiệu từ hai học giả quen thuộc với công việc của bạn.

          Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

          Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.