Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Y Đài Bắc, Taiwan 2015-2016

30/03/2015
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Y Đài Bắc, Taiwan 2015-2016
Giới thiệu
Đại học Y Đài Bắc (TMU) cung cấp nhiều suất danh giá cho sinh viên quốc tế trong năm học 2015 – 2016
Yêu cầu
Với nguyện vọng theo đuổi chương trình tiến sĩ hay thạc sĩ tại trường, ứng viên phải quốc tế đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, các nguyên tắc do TMU và Bộ giáo dục Taiwan đưa ra. Ứng viên nhận học bổng ICDF hay học bổng Taiwan, và các ứng viên nhận trợ cấp học bổng hàng tháng thì không đủ điều kiện nộp hồ sơ vào học bổng.
Thông tin học bổng

Taipei Medical University

Taipei Medical University

Đại học Y Đài Bắc (TMU) cung cấp nhiều suất danh giá cho sinh viên quốc tế trong năm học 2015 – 2016. Sinh viên nhận được học bổng phải nộp hồ sơ lại vào các học bổng mỗi năm. Khi đó, những sinh viên ưu tú sẽ được theo học tiếp nếu được quỹ tài trợ của nhà trường đồng ý. Các học bổng này tuỳ thuộc vào sự thể hiện tốt trong quá trình nghiên cứu và trong các hoạtđộng, công việc, dự án được giao của sinh viên. Học bổng bao gồm các loại:

- Loại A: nhận trợ cấp hàng tháng là 25,000 Taiwan New Dollar ( 25,000 NT$ = 799,5 $), không đóng học phí.

- Loại B: nhận trợ cấp hàng tháng là 12,000 Taiwan New Dollar (12,000 NT$ = 383,76 $), không đóng học phí.

- Loại C: chỉ miễn học phí.

Hơn nữa, để tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các chương trình nghiên cứu quốc tế và các vấn đề liên quan, tất cả các bạn được nhận học bổng sẽ tham gia vào các hoạt động do trường cung cấp trong nhiều giờ/ 1 tháng. Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2015

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Y Đài Bắc, Taiwan

Đối tượng học bổng: sinh viên quốc tế

Tiêu chí lựa chọn:

- Sự đánh giá, chọn lựa sinh viên nhận học bổng được thực hiện bởi Hội đồng xét duyệt học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

- Hội đồng 11 thành viên này cũng là bộ phận cung cấp học bổng, và được đứng đầu bởi Hiệu trưởng của TMU hoặc người đại diện được bổ nhiệm. Trong đó, Hội đồng bao gồm các chủ nhiệm khoa, hoặc trưởng các ngành đào tạo, cũng như người đứng đầu văn phòng nghiên cứu quốc tế.

- Các điều phối viên cuộc họp cũng có thể mời các chuyên gia tư vấn hoặc người đại diện cho sinh quốc tế. Hồ sơ cùng với bản hợp đồng sẽ được kí kết giữa TMU và Chính quyền của các bạn ứng viên, và họ sẽ được đánh giá dựa trên hợp đồng này.

Giá trị học bổng:

- Loại A: nhận trợ cấp hàng tháng là 25,000 Taiwan New Dollar ( 25,000 NT$ = 799,5 $), không đóng học phí.

- Loại B: nhận trợ cấp hàng tháng là 12,000 Taiwan New Dollar (12,000 NT$ = 383,76 $), không đóng học phí.

- Loại C: chỉ miễn học phí.

Thời hạn học bổng:

- Chương trình Thạc sĩ: 2 năm

- Chương trình Tiến sĩ: 3 năm

Yêu cầu: Với nguyện vọng theo đuổi chương trình tiến sĩ hay thạc sĩ tại trường, ứng viên phải quốc tế đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, các nguyên tắc do TMU và Bộ giáo dục Taiwan đưa ra. Ứng viên nhận học bổng ICDF hay học bổng Taiwan, và các ứng viên nhận trợ cấp học bổng hàng tháng thì không đủ điều kiện nộp hồ sơ vào học bổng.

Tuy nhiên, ứng viên có cơ hội nhận học bổng loại A nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Tân sinh viên:

- Điểm số trung bình 80% hoặc hơn mức này ( tính trên tổng điểm là 100)/ hoặc chứng minh trình độ tương đương trước khi trở thành một trong những thành viên không thể thiếu của trường.

- Đứng trong top 20% giỏi nhất của đơn vị đào tạo vào năm cuối trước khi theo học tại TMU.

-  Ứng viên thạc sĩ/ tiến sĩ phải cùng sáng tác tác phẩm SCI xuất bản

- Nhận được lời nghị từ đại sứ quán nước bạn hoặc văn phòng đại diện của Trung Hoa Dân Quốc

- Đã từng một giải thưởng/ bằng khen về sự đóng góp có ý nghĩa to lớn đối với xã hội ( phải có bằng chứng xác thực).

Sinh viên tiếp tục theo học:

-  Điểm số trung bình 80% hoặc hơn mức này ( tính trên tổng điểm là 100)/ hoặc chứng minh trình độ tương đương trong năm học trước tại TMU.

-  Đứng ở top 20% cao nhất của lớp trong năm học trước tại TMU.

Và tương tự, ứng viên nhận học bổng loại B hay C phải đáp ứng được những điều kiện sau:

Tân sinh viên:

- Nhận được lời đề nghị từ đại sứ quán nước bạn hoặc văn phòng đại diện của Trung Hoa Dân Quốc.

- Có khả năng đối mặt với thử thách về tài chính trong trường hợp chi trả các khoảng học phí hoặc sinh hoạt khác.

- Biết các ngoại ngữ khác bên cạnh tiếng mẹ đẻ

Sinh viên tiếp tục theo học:

-  Đạt được điểm trung bình 70% hoặc trên mức này ( trên thang điểm 100) hoặc trình độ tương đương trong năm trước theo học tại TMU.

-  Đứng trong top 50% sinh viên giỏi trong năm học trước tại trường.

- Có đóng góp đặc biệt cho trường và được ghi nhận

Thời hạn nhận hồ sơ: 10/4/2015

Phương thức nạp đơn: Để nộp hồ sơ vào học bổng:

Tân sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu như: đơn xin học bổng và các tài liệu khác được yêu cầu.

Sinh viên tiếp tục theo học: hồ sơ phải bao gồm:

- Đơn xin học bổng

- Tất cả bảng điểm khi học ở TMU

-  2 lá thư giới thiệu

- Bảng đánh giá về học kì hiện tại

- Những tài liệu bổ sung khác như điểm GRE, GMAT hoặc kì thi trình độ tiếng Hoa, giấy tờ, luận văn, giải thưởng hoặc kết quả thi ( bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh).

Địa chỉ liên hệ:
Tel: +886-2-2736-1661 ext. 2690, 2698, 2709
Email : iss@tmu.edu.tw / tlchao@tmu.edu.tw
 

Xem thêm thông tin: https://www.tmu.edu.tw/english/app/news.php?Sn=447

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.