Học bổng của chính phủ Hungary cho sinh viên quốc tế năm 2017

13/12/2016
Học bổng của chính phủ Hungary cho sinh viên quốc tế năm 2017
Giới thiệu
Chính phủ Hungary cấp học bổng cho sinh viên và giảng viên quốc tế. Học bổng này dành cho chương trình nghiên cứu năm học 2017-2018 và chương trình ngắn hạn hè năm 2017.
Thông tin học bổng

Bậc học: Sau đại học 

Ngành học: Nghệ thuật, khoa học 

Scholarship Award: For semester/partial studies:Bachelor/Master/Doctoral partial/semester studies (3-10 months)

Bachelor and Master partial/semester studies: Stipend: 40 460 HUF/month/not covering the cost of living/ Accommodation: student hostel accommodation depending on the capacity of the university, paid by the scholarship-holder Doctoral partial/semester studies: Stipend: 140 000 HUF/month /not necessarily covering the cost of living/ Accommodation: student hostel accommodation depending on the capacity of the university, paid by the scholarship-holder.

For full degree studies: Bachelor and master studies:

Stipend: 40 460 HUF/month /not covering the cost of living/ Accommodation: student hostel accommodation depending on the capacity of the university, paid by the scholarship-holder Doctoral studies: Stipend: 140 000 HUF/ month /not covering the cost of living/ Accommodation: student hostel accommodation depending on the capacity of the university, paid by the scholarship-holder.

For research:  Postgraduate applicants: Stipend: 80 000 HUF/month Accommodation allowance: 70 000 HUF/month Postdoctoral applicants: Stipend: 120 000 HUF/month Accommodation allowance: 80 000 HUF/month

Scholarship can be taken in Hungary

Eligibility: The following criteria must be met in order for applicants to be eligible for scholarship:

For semester/partial studies: Bachelor/Master/Doctoral partial/semester studies (3-10 months) Applicants, as future ministerial scholarship holders for partial/semester bachelor, master and doctoral studies, can only apply for programs held in Hungarian language (except for art studies where studies in English is possible). The tuition fee is covered by the Hungarian state. Partial/semester bachelor or master studies (3-10 months) are available for undergraduate and graduate students enrolled at (not Hungarian) higher education institutions. Primarily students majoring in Hungarian Language and Literature and students participating in a single track university programme (such as General Medicine, Dentistry, Pharmaceutical Studies, Veterinary Studies, Architecture, Studies in Law, etc.). Students are required to have minimum two completed semesters at their home institutions. Partial/semester studies are available only for those who are enrolled in one of the higher education institutions of the partner relations. The enrolled status is necessary at the moment of application, as well. Partial/semester doctoral studies (1-10 months) are available for applicants who are enrolled in a PhD programme at an accredited higher education institution in a foreign country (not in Hungary). Students may apply only once within a course of studies (once during their bachelor studies, and once during their master’s).

For full degree studies: Applicants, as future ministerial scholarship holders for full degree bachelor, master and doctoral studies, can only apply for programs held in Hungarian language (except for art studies where studies in English is possible). In case of bachelor or master studies, applications may be submitted according to the conditions stipulated in the bilateral state agreement. A successful entrance exam at the receiving institution is a precondition to being granted by the scholarship. In case of doctoral studies: For applicants holding a master’s degree. A successful entrance exam at the Hungarian doctoral school is a precondition to being granted by the scholarship.

For research: For short-term research (3-29 days) applicants holding at least a master’s degree may apply. For long-term research (1-10 months) applicants holding at least a master’s degree may apply. (Doctoral students may not apply; they may apply for Partial studies.)

Quốc gia: Nhiều nước trong đó có Việt Nam 

Cách nộp đơn: Nộp online

Đơn xin học bổng

Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2017

Xem thêm thông tin học bổng tại đây

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.