Học bổng của Chính Phủ Áo dành cho sinh viên quốc tế, 2016

10/12/2015
Học bổng của Chính Phủ Áo dành cho sinh viên quốc tế, 2016
Giới thiệu
Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo (BMWFW) và Liên minh Châu Âu (EU) sẽ trao tặng học bổng cho các ứng viên đã tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ có nguyện vọng học tập vào nghiên cứu tại Áo. Học bổng có giá trị tối đa lên đến 1 năm học.
Thông tin học bổng

Học bổng của Chính Phủ Áo dành cho sinh viên quốc tế, 2016

Quốc gia: Áo

Ngành: Khoa học công nghệ, Khoa học ứng dụng và Khoa học cơ bản, Khoa học Xã hội và Truyền thông, Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế, Nhân văn, Nông nghiệp và các chuyên ngành liên quan, Y tế và sức khỏe

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD), Đại học, Cao đẳng

 

"Wind generators", Áo - Ảnh sưu tập
 

 

Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo (BMWFW) và Liên minh Châu Âu (EU) sẽ trao tặng học bổng cho các ứng viên đã tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ có nguyện vọng học tập vào nghiên cứu tại Áo. Học bổng có giá trị tối đa lên đến 1 năm học. Những suất học bổng ngắn hạn (từ 1-3 tháng) sẽ được ưu tiên trao tặng vào khoảng thời gian từ tháng 01 đến tháng 06. Học bống nhằm mục đích trao cơ hội nghiên cứu cho các ứng viên tại các cơ sở nghiên cứu của Áo.

 

Đơn vị cấp học bổng: Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo (BMWFW) và Liên minh Châu Âu (EU).

Đối tượng: Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này. 

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong vòng từ 1 đến 4 tháng.

Giá trị học bổng:

- Trợ cấp hàng tháng: 940 EUR

- Bảo hiểm y tế và tai nạn: Cục Hợp tác Giáo dục và Nghiên cứu Quốc tế, Áo (OeAD) sẽ cung cấp bảo hiểm y tế và tai nạn cho ứng viên nếu cần thiết. Toàn bộ chi phí bảo hiểm sẽ do học bổng tài trợ 

- OeAD sẽ tài trợ nơi ăn ở cho ứng viên (bao gồm kí túc xá lẫn căn hộ cho thuê). Mức thuê hàng tháng rơi vào khoảng 220 – 470 EUR (tùy vào nhu cầu của từng ứng viên). Ứng viên sẽ phải nộp 1 khoảng tiền là 18 EUR mỗi tháng để được bàn giao nhà ở. Toàn bộ chi phí thuê nhà sẽ do học bổng tài trợ.

- Ứng viên đến từ các quốc gia không nằm trong EU cũng như không thuộc các tổ chức hợp tác quốc tế như EFTA, EEA hoặc OECD sẽ được nhận thêm khoản trợ cấp đi lại. Tổng mức trợ cấp phụ thuộc vào từng quốc gia.

Yêu cầu: - Ứng viên là con em của hộ gia đình có tiền sự bị bóc lột lao động.
- Ứng viên là công dân của quốc gia đã từng chịu nhiều thiệt hại từ Đức Quốc Xã trong quá khứ, đặc biệt là nạn bóc lột lao động.
- Đối với ứng viên Tiến sĩ: tối đa không quá 40 tuổi.
- Đối với các ứng viên khác: tối đa không quá 35 tuổi.
- Ứng viên chưa từng học tập hay nghiên cứu tại Áo trong khoảng tối thiểu 6 tháng trở lại đây.

Thời hạn nhận hồ sơ: 01/03/2016

Phương thức nạp đơn: - Hoàn thành đơn đăng kí học bổng tại đây: https://www.scholarships.at/default.aspx
Tiêu đề là “Application for a Scholarship of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria” kèm theo sơ yếu lí lịch (CV) cũng như bản đề xuất kế hoạch nghiên cứu, trong đó mô tả dự định cũng như những biện pháp chuẩn bị của ứng viên trong thời gian thực hiện nghiên cứu tại Áo.
- 2 thư giới thiệu từ 2 giảng viên đại học khác nhau. Không có mẫu cụ thể cho thư giới thiệu, thay vào đó ứng viên cần đảm bảo thư giới thiệu có đầy đủ letterhead, ngày tháng, chữ kí của người giới thiệu và cuối cùng là có dấu xác nhận của Khoa hoặc nhà trường. Thư giới thiệu không được viết quá 6 tháng so với thời điểm nộp hồ sơ học bổng.
- Thư chấp nhận giám sát nghiên cứu từ 1 giám sát viên làm việc tại 1 trường Đại học ở Áo, đại học ứng dụng hoặc 1 viện nghiên cứu.
- Bản scan hộ chiếu (có đầy đủ mặt và tên của ứng viên)
- Bằng tốt nghiệp chương trình học Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại 1 trường Đại học nằm ngoài lãnh thổ nước Áo.
- Đối với ứng viên là con em của hộ gia đình có tiền sự bị bóc lột lao động, cần nộp thêm các tài liệu chứng minh thông tin liên quan đến hoàn cảnh xuất thân như trên.

Xem thêm thông tin: https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2

 

Theo Scholarship Plannet

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.