Học bổng Cử nhân và thạc sĩ của Đại học DMU dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019

06/05/2018
Học bổng Cử nhân và thạc sĩ của Đại học DMU dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh, 2018-2019
Giới thiệu
Leicester Castle Business School rất vui mừng được trao học bổng Principal’s Scholarship cho các học viên Trường Kinh doanh Leicester Castle, những người đã cam kết học một trong các khóa học này tại Đại học De Montfort (DMU).
Thông tin học bổng

Leicester Castle Business School đã được sáng lập bởi Đại học De Montfort (DMU) để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thế kỷ 21.

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của bạn, bạn sẽ cần phải đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của trường đại học cho các khóa học sau đại học.

Thông tin học bổng: 

  • Hạn chót nộp hồ sơ: Học bổng mở cho kỳ nhập học tháng 9/2018 và tháng 1/2019
  • Bậc học: BSc, MSc and MA.
  • Ngành học: Scholarships are awarded to study following programme: Global Finance BSc, Global Leadership and Management BSc, Business of Motorsport MA, Business Management in Sport MSc, Business Management in the Creative Industries MSc, Creative Enterprise MSc, Global Banking and Finance MSc, Global Finance and Investment MSc and Intercultural Business Communication MA. The Executive MBA and MBA Global are excluded from this Scholarship.
  • Giá trị học bổng:  £3,000.
  • Nationality: UK, EU and international students.
  • Số lượng học bổng: chưa rõ
  • Học bổng được nhận tại UK

 

Điều kiện học bổng: 

Yêu cầu quốc tịch:: Scholarship is available to Home, EU and international students.

Yêu : To be eligible for this scholarship you must meet the following requirements:

Course Entry requirement Student eligibility Amount
Global Finance BSc 112 UCAS points or equivalent International students £3,000
Global Leadership and Management BSc 112 UCAS points or equivalent International students £3,000
Business of Motorsport MA 2:2 or above or equivalent Home, EU and international students £3,000
Business Management in Sports MSc 2:2 or above or equivalent Home, EU and international students £3,000
Business Management in the Creative Industries MSc 2:2 or above or equivalent Home, EU and international students £3,000
Creative Enterprise MSc 2:2 or above or equivalent Home, EU and international students £3,000
Global Banking and Finance MSc 2:2 or above or equivalent Home, EU and international students £3,000
Global Finance and Investment MSc 2:2 or above or equivalent Home, EU and international students £3,000
Intercultural Business Communication MA 2:2 or above or equivalent Home, EU and international students £3,000

Yêu cầu tiếng Anh đầu vào: If English is not your first language, an IELTS score of 6.0 (including a minimum of 5.5 in each component) or equivalent is normally required.

Học phí tiếng Anh có sẵn tại DMU cả trước và trong khóa học nếu được yêu cầu.

 

Phương thức nộp đơn: 

Cách nộp: DMU chào đón các ứng viên từ Vương quốc Anh và sinh viên quốc tế với  các bằng cấp và kinh nghiệm.

Các phần sau đây sẽ giúp hướng dẫn bạn quy trình đăng ký và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể đặt ra.

UCAS nộp đơn trực tuyến

Tất cả các ứng viên từ UK hoặc sinh viên EU cho các khóa học đại học toàn thời gian tại các trường đại học và cao đẳng ở Vương quốc Anh được thực hiện thông qua UCAS..

Xem thêm thông tin tại đây 

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.