Học bổng cử nhân của đại học Wollongong tại DuBai 2016

11/12/2015
Học bổng cử nhân của đại học Wollongong tại DuBai 2016
Giới thiệu
Học bổng được cấp cho các học sinh muốn nộp hồ sơ học chương trình cử nhân tại đại học Wollongong, Dubai. Học bổng có giá trị 50% học phí cho mỗi kỳ hcoj và hạn chốt cho kỳ nhập học mùa xuân 2016 là 28/01/2016.
Thông tin học bổng

Học bổng cử nhân của đại học Wollongong tại DuBai 2016

Quốc Gia: Các Tiểu vương quốc A Rập (UAE)

Đơn vị cấp: Đại hoc Wollongong, Dubai, UAE

 Ngành học: Tất cả ngành học tại trường

 

Học bổng được cấp cho các học sinh muốn nộp hồ sơ học chương trình cử nhân tại đại học Wollongong, Dubai. Học bổng có giá trị 50% học phí cho mỗi kỳ hcoj và hạn chốt cho kỳ nhập học mùa xuân 2016 là 28/01/2016.

Điều kiện:

 

  • Học bổng dành cho tất cả sinh viên quốc tế
  • Học bổng cấp cho sinh viên mới nhập học
  • Đương đơn phải có điểm GPA tối thiểu được liệt kê trong bảng yêu cầu
  • Hồ sơ cần đáp ứng điều kiện đầu vào chương trình cử nhân của trường
  •  

Giá trị Học bổng:

  • Học bổng cử nhân có giá trị 15% - 50% học phí cho mỗi kỳ học. Học bổng không bao gồm tiền sách vở, đi dã ngoại, chi phí ăn ở và các chi phí khác.
  • Số lượng học bổng: Số lượng học bổng giới hạn cho từng chương trình học

 

Cách nộp đơn:

Nếu sinh viên muốn nộp đơn xin học bổng UOWD cần điền đơn xin học bổng với các tài lieu khác được yêu cầu như bảng điểm, bằng tốt nghiệp, các giải thưởng,…đến bộ phận đăng ký. Đơn xin học bổng phải nộp trước hạn yêu cầu.

  

Để biết them chi tiết vui lòng truy cập vào link sau: https://www.uowdubai.ac.ae/undergraduate-programs/scholarships

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.