Học bổng CTW Ada Jackson cho Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học) tại Đại học Tây Úc, 2018

14/08/2018
 Học bổng CTW Ada Jackson cho Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học) tại Đại học Tây Úc, 2018
Giới thiệu
Đại học Tây Úc cung cấp các học bổng CTW Ada Jackson cho Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học) để du học tại Úc.
Thông tin học bổng

Đại học Tây Úc là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu tại Perth, Úc được thành lập bởi Quốc hội Tây Úc vào tháng 2 năm 1911, và bắt đầu hoạt động vào năm 1913.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Thạc sĩ.

 • Ngành học: Giảng dạy (Tiểu học).
 • Giá trị học bổng  :  $ 5,000.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế đủ.
 • Số lượng học bổng : Một suất.
 • Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký chương trình học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

        - Học bổng phải được áp dụng trong học kỳ mà học bổng được trao.

        - Ứng viên được nhận học bổng phải được ghi danh vào khóa học Thạc sĩ giảng dạy (Tiểu học) toàn thời gian.

 • Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đăng ký trực tuyến.

          Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.