Học bổng Chia Sẻ Văn Hoá Và Học Thuật Của Đại Học Bang North Dakota, Mỹ

12/10/2015
Học bổng Chia Sẻ Văn Hoá Và Học Thuật Của Đại Học Bang North Dakota, Mỹ
Giới thiệu
Đại học Bắc Dakota (North Dakota State University) được thành lập dưới tên gọi cao đẳng công nghiệp Bắc Dakota tại Fargo, Bắc Dakota. Hiện tại, trường có hơn 13,200 sinh viên theo học. Học viện cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ trong nhiều lĩnh vực. Chương trình học thuật, khóa học được tổ chức giảng dạy thông qua các trường cao đẳng khác nhau như cao đẳng nông nghiệp, hệ thống thực phẩm, tài nguyên thiên nhiên; khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật; kinh doanh; kỹ thuật & kiến trúc; giáo dục & phát triển con người; dược, điều dưỡng & khoa học liên ngành; khoa học & toán học; nghiên cứu đại học; trường cao học; giáo dục thường xuyên; chương trình quốc tế & liên kết giáo dục
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp học bổng: Đại học Bang North Dakota

Quốc gia: Mỹ

Đối tượng : Sinh viên quốc tế bậc đại học có thể nộp hồ sơ cho học bổng này.

Giá trị học bổng: 

50% mức học phí tính theo mức học phí của Công dân không thường trú ( mức trợ cấp này tương đương $8,816 trong năm 2014 – 2015).

Yêu cầu:

 - Có visa sinh viên F-1 ( giá trị I-20). Sinh viên áp dụng mức học phí khác không phải Công dân không thường trú thì không đủ điều kiện nộp hồ sơ học bổng này.

- Duy trì điểm trung bình học tập từ 2.50/4.0 trở lên sau mỗi học kì.

- Đăng kí và duy trì ít nhất 12 tín chỉ 1 học kì

- Hoàn thành đủ 10 giờ chia sẻ văn hoá theo yêu cầu mỗi học kì (xem ví dụ dưới Qualified Hours). Sinh viên kết thúc học kì vào tháng 5 hoặc tháng 12 mỗi năm được yêu cầu nộp đủ 10 giờ để đảm bảo duy trì trợ cấp học bổng cho học kì đó.

- Không có vi phạm bạo lực căn cứ theo bảng Nội quy và kỉ luật của trường.

- Bảng báo cáo về các giờ dịch vụ kịp thời đến Văn phòng Dịch vụ Sinh viên quốc tế và Du học không muộn hơn ngày thi cuối cùng của mỗi học kì.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót 01/11/2015

Phương thức nạp đơn:

Download đơn xin học bổng: Application Form

 - Hoàn thành đơn xin học bổng

- Việc nhận đơn và quyết định ứng viên vào học tại trường sẽ được gửi cho bạn sau khi bạn nộp đơn này.

- Tham gia khoá học Định hướng dành cho sinh viên quốc tế trong suốt học kì đầu tiên tại trường.

- Tham dự buổi tập huấn thông tin học bổng ở đầu mỗi học kì.

- Tuân thủ các yêu cầu đầu vào đã nêu.

Xem thêm thông tin: https://www.ndsu.edu/international/scholarships/acss/

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.