Học bổng Bings dành cho ứng viên quốc tế tại New Zealand, 2018

30/08/2018
Học bổng Bings dành cho ứng viên quốc tế tại New Zealand, 2018
Giới thiệu
Học bổng hỗ trợ kinh phí cho các luận án về các lĩnh vực y học, khoa học thú y, nông nghiệp, tâm lý học, tâm thần học hoặc thần học.
Thông tin học bổng

 Quỹ học bổng Bings hỗ trợ trợ cấp cho các ứng viên thạc sĩ quốc tế theo di chúc của bà Elsie Violet Wells.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Thạc sĩ .

 • Ngành học:  Y học, khoa học thú y, nông nghiệp, tâm lý học, tâm thần học hoặc thần học.
 • Giá trị học bổng:  2.000 USD.
 • Số lượng học bổng: 1 suất.
 • Đối tượng:  Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận ở  New Zealand.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên quốc tế nào cũng có thể đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên phải :

- Là công dân hoặc cư dân thường trú tại New Zealand.

- Học toàn thời gian tại một trường đại học ở New Zealand.

- Thực hiện luận văn Thạc sĩ.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Các ứng viên từ quốc tế thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh / ngôn ngữ khác để có thể học tại đây.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký: Nộp đơn trực tuyến.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.