Học bổng bán phần của đại học Lincoln, New Zealand

09/06/2016
Học bổng bán phần của đại học Lincoln, New Zealand
Giới thiệu
Đại học Lincoln chào đón sinh viên quốc tế nộp đơn xin học bổng Global Challenges dành cho bậc cử nhân tại trường. Đại học Lincoln là một trong những đại học lâu đời của New Zealand được thành lập năm 1990 khi trường cao đẳng Lincoln, Cantebury tách ra khỏi đại hoc Cantebury.
Thông tin học bổng

Học bổng bán phần của đại học Lincoln, New Zealand 

Đại học  Lincoln chào đón sinh viên quốc tế nộp đơn xin học bổng Global Challenges dành cho bậc cử nhân tại trường. Đại học Lincoln là một trong những đại học lâu đời của New Zealand được thành lập năm 1990 khi trường cao đẳng Lincoln, Cantebury tách ra khỏi đại hoc Cantebury. 

 

 

Bậc học: Cử nhân

Ngành học : Tất cả các ngành học tại đai học Lincoln

Giá trị học bổng: $12,000 (NZD) cho năm đầu đại học và có thể nộp đơn cho các năm tiếp nếu duy trì học tốt 

Quốc gia: Tất cả sinh viên quốc tế

Yêu cầu đầu vào của đại học: 

Yêu cầu đầu vào: Tất cả đương đơn phải hoàn thành chương trình PTTH giởi không quá năm năm và không tham gia học tại một cơ sở giáo dục khác tại New Zealand. Nếu bạn đã hoàn thành vằng cao đẳng hay cử nhân đại học quốc tế thì không được phéo nộp đơn xin học bổng này.

Thi kiểm tra đầu vào : Không

Yêu cầu anh văn: Tất cả đương đơn phải có tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương đương

Học bổng New Zealand 

Cách nộp đơn: 

Applicants can apply for a Global Challenges Scholarship through the application system, MyLinc when they apply to study at Lincoln University. Applicants will need to create a  MyLinc account, apply for their chosen course of study and then apply for the scholarship. Applicants can change their course of study at any time, even after they have submitted their applications. University will need the following information to process their Global Challenges Scholarship application:
• A short video outlining their interest in a current global issue, to be uploaded to Vimeo
• The details of two referees
• Their acknowledgement that they agree to  terms and conditions, including the privacy policy.
Then they can save and submit their application. Please note that they are able to save their applications and return at any time before submitting them.

Hạn nộp hồ sơ : 31/8/2016 

Xem thông tin chi tiết tại đây 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.