Học bổng bậc Đại học dành cho sinh viên quốc tế của Trent University, Canada

09/11/2015
Học bổng bậc Đại học dành cho sinh viên quốc tế của Trent University, Canada
Giới thiệu
Đại học Trent nằm tại Peterborough, chuyên đào tạo chương trình cử nhân. Các chương trình chất lượng cao được quốc tế công nhận trong các ngành học về nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kinh doanh, khoa học máy tính, y tá, pháp y và giáo dục.
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp: Đại học Trent, Canada

Quốc gia: Canada

Bậc học: Đại học

Ngành học: Học bổng cho tất cả những ngành hiện có tại Đại học Trent

Đối tượng: Tất cả sinh viên quốc tế đều có thể nộp đơn xin cấp học bổng này

Giá trị học bổng:

- Trent International Full Scholarships: Khoảng 32.000 CAD cho mỗi năm học (8 tháng). Bao gồm học phí quốc tế, phụ phí, bảo hiểm y tế và chi phí sinh hoạt.

- Justin Chiu Global Citizen Scholarship: Khoảng 32.000 CAD cho mỗi năm học (8 tháng). Bao gồm học phí quốc tế, phụ phí, bảo hiểm y tế và chi phí sinh hoạt. Còn tùy thuộc vào nhu cầu, có thể bao gồm cả sách và/hoặc các chi phí linh tinh khác.

- Trent International Tuition Scholarships: Khoảng 20.000 CAD cho mỗi năm học (8 tháng). Bao gồm học phí và phụ phí.

- Trent International Levy Tuition Scholarship: Khoảng 20.000 CAD cho mỗi năm học (8 tháng). Bao gồm học phí và phụ phí.

- Trent International Awards và Trent Scotiabank Awards: Khoảng 2.000 – 7.000 CAD cho mỗi năm học (8 tháng).

- Trent University-United World College Scholarships: Khoảng 32.000 CAD cho mỗi năm học (8 tháng). Bao gồm học phí, phụ phí, bảo hiểm y tế và chi phí ăn ở. Còn tùy thuộc vào nhu cầu, có thể bao gồm cả sách và/hoặc các chi phí linh tinh khác.

- Jack Matthews International Full Scholarship (Pearson College of the Pacific): Khoảng 32.000 CAD cho mỗi năm học (8 tháng). Bao gồm học phí, phụ phí, bảo hiểm y tế và chi phí sinh hoạt.

Yêu cầu: 

- Trent International Full Scholarships: Đạt thành tích nổi bật trong học tập (top 3 trong lớp), phục vụ cộng đồng/quốc tế, chứng nhận xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa và khả năng lãnh đạo, cũng như trong đánh giá về nhu cầu tài chính.

- Justin Chiu Global Citizen Scholarship: Đạt thành tích nổi bật trong học tập (top 3 trong lớp), phục vụ cộng đồng/quốc tế, khả năng lãnh đạo xuất sắc, cũng như trong đánh giá về nhu cầu tài chính. Dành cho sinh viên Châu Á.

- Trent International Tuition Scholarships: Đạt thành tích cao trong học tập (top 5 trong lớp), phục vụ cộng đồng/quốc tế, khả năng lãnh đạo xuất sắc, cũng như trong đánh giá về nhu cầu tài chính.

- Trent International Levy Tuition Scholarship: Đạt thành tích cao trong học tập (top 5 trong lớp), phục vụ cộng đồng/quốc tế, chứng nhận xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa và khả năng lãnh đạo, cũng như trong đánh giá về nhu cầu tài chính. Dành cho sinh viên từ các nước đang phát triển.

- Trent International Awards và Trent Scotiabank Awards: Thành tích học tập tốt, và giấy chứng nhận của các hoạt động ngoại khóa. Ưu tiên cho các ứng viên hàng đầu trong các cuộc thi xin cấp học bổng.

- Trent University-United World College (UWC) Scholarships: Dành cho sinh viên tốt nghiệp tại UWC được đề cử bởi nhà trường. Đạt thành tích cao trong học tập (top 5 trong lớp), phục vụ cộng đồng/quốc tế, chứng nhận xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa và khả năng lãnh đạo, cũng như trong đánh giá về nhu cầu tài chính.

- Jack Matthews International Full Scholarship (Pearson College of the Pacific): Dành cho sinh viên tốt nghiệp từ trường Pearson College of the Pacific. Đạt thành tích cao trong học tập (top 5 trong lớp), phục vụ quốc tế, chứng nhận xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa và khả năng lãnh đạo.

Thời hạn nhận hồ sơ: Hạn chót nộp đơn cho Designated International Scholarships và Trent International Global Citizen Scholarships là ngày 15/02/2016

Phương thức nạp đơn: Nộp đơn cho Designated International Scholarships  Trent International Global Citizen Scholarships qua thư hoặc thư điện tử.

Mẫu đơn: https://www.trentu.ca/futurestudents/sites/trentu.ca.futurestudents/files/ScholarshipformSept2016.pdf

Xem thêm thông tin chi tiết tại:

https://www.trentu.ca/futurestudents/sites/trentu.ca.futurestudents/files/ScholarshipformSept2016.pdf

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.