Học bổng ASEAN của Đại học Kasetsart, Thái Lan 2015

30/03/2015
Học bổng ASEAN của Đại học Kasetsart, Thái Lan 2015
Giới thiệu
Học bổng này dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên nông nghiệp (ARE).
Yêu cầu
- Là công dân khối ASEAN ( trừ Thái Lan) được chọn nhận học bổng theo học chương trình Kinh tế tài nguyên nông nghiệp trong năm 2015. - Phải duy trì điểm trung bình 3.5/4.0 trên 1 học kì, nếu không học bổng sẽ chấm dứt trước thời hạn. - Phải xuất bản ít nhất một tác phẩm trong Thailand Citation Index hoặc tạp chí Scopus trong vòng 3 năm sau khi bắt đầu chương trình.
Thông tin học bổng

Đại học Kasetsart

Đại học Kasetsart

Trong 25 năm qua, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp của Đại học Kasetsart là cơ sở duy nhất đưa ra chương trình đào tạo chính qui về Kinh tế nông nghiệp tại Thái Lan. Từ những năm 1960, việc mở rộng nhanh chóng nền giáo dục đại học là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Chương trình Cử nhân khoa học về lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp tại đất nước này. Được thành lập năm 1961, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp đã trở thành trung tâm khu vực về việc đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn cho các chuyên gia có sự nghiệp đang phát triển ( mid – career professionals) đến từ các nước thành viên ASEAN.

Đại học Kasetsart cung cấp học bổng ASEAN cho công dân các nước thành viên ASEAN (không gồm Thái Lan). Học bổng này dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên nông nghiệp (ARE). Học bổng bao gồm học phí,  các khoảng trợ cấp (gồm trợ cấp hàng tháng, trợ cấp cho việc nghiên cứu và bảo hiểm sức khoẻ). Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2015

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Kasetsart, Thái Lan.

Các nước nhận học bổng: 

Các nước thành viên khối ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore and Việt Nam).

Thời hạn học bổng: 2 năm

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm:

- Miễn toàn bộ học phí

- Trợ cấp hàng tháng trong 24 tháng: 8,000 baht/ 1 tháng ( tương đương $ 245)

- Trợ cấp nghiên cứu trong vòng 2 năm: 50,000 baht / 1 năm ( tương đương $1,500)

- Tiền bảo hiểm trong vòng 2 năm: 4,000 baht / 1 năm.

Yêu cầu: - Là công dân khối ASEAN ( trừ Thái Lan) được chọn nhận học bổng theo học chương trình Kinh tế tài nguyên nông nghiệp trong năm 2015.

- Phải duy trì điểm trung bình 3.5/4.0 trên 1 học kì, nếu không học bổng sẽ chấm dứt trước thời hạn.

- Phải xuất bản ít nhất một tác phẩm trong Thailand Citation Index hoặc tạp chí Scopus trong vòng 3 năm sau khi bắt đầu chương trình.

Thời hạn nhận hồ sơ: 30/4/2015

Phương thức nạp đơn: Tất cả những tài liệu bao gồm trong hồ sơ sẽ được gửi bằng email orachos.n@ku.ac.thitthipong@gmail.com 

Xem thêm thông tin: https://agri.eco.ku.ac.th/inter/www/ms_agreco.html

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.