Học bổng Al-Habeeb cho Thạc sĩ khoa học xã hội toàn thời gian tại Anh, 2018

14/10/2018
Học bổng Al-Habeeb cho Thạc sĩ khoa học xã hội toàn thời gian tại Anh, 2018
Giới thiệu
Mục đích của Học bổng Al-Habeeb là khuyến khích ứng viên có thành tích xuất sắc và thúc đẩy các vấn đề mà các cộng đồng Dân tộc thiểu số (BME) phải đối mặt ở Anh thông qua báo chí và văn bản.
Thông tin học bổng

 Đại học Manchester Metropolitan được thành lập vào năm 1970 và là một trường đại học công lập nằm ở Tây Bắc nước Anh.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Thạc sĩ.
 • Ngành học:  Báo chí đa phương tiện.
 • Giá trị học bổng:  5.000 bảng.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng :  Ứng viên Anh, EU và du học sinh.
 • Học bổng có thể được nhận tại Anh

Yêu cầu :

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên từ Anh, EU và ở quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Ứng cử viên phải nộp đơn xin và nhận được lời mời theo học toàn thời gian Báo chí đa phương tiện MA trước khi nộp đơn xin học bổng.

- Phải thể hiện sự quan tâm của họ trong việc đấu tranh và ủng hộ các vấn đề cộng đồng BME thông qua hoạt động tình nguyện, việc làm, nghiên cứu học thuật và / hoặc bằng văn bản.

- Ứng viên không được nhận bất kỳ học bổng khác.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh để có thể học tại đó.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Hồ sơ bao gồm :

- Đơn đăng ký.

- Bài luận khoảng 1000 từ :

(a) thể hiện sự quan tâm đến việc viết hoặc tranh luận về các vấn đề BME (đưa ra các ví dụ cụ thể về kinh nghiệm học tập nếu có thể)

(b) cung cấp các ví dụ về cách giải quyết các vấn đề về cộng đồng BME thông qua báo chí.

(c) đề xuất các cách để cải thiện thông tin liên lạc giữa cộng đồng BME và cộng đồng chủ nhà.

(d) mô tả cách ứng viên sẽ là người đại diện và giải quyết thành công các vấn đề cộng đồng BME trong quá trình học tập của họ và sau khi hoàn tất chương trình học bổng.

Gửi mẫu đơn và sơ yếu lý lịch của bạn tới: Email: giving-at-mmu.ac.uk

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.