Học bổng Adelaide International (AIS) tại Úc, năm 2019

14/07/2018
Học bổng Adelaide International (AIS) tại Úc, năm 2019
Giới thiệu
Đại học Adelaide cung cấp các suất học bổng ASI cho sinh viên quốc tế.
Thông tin học bổng

 Sứ mệnh của Đại học Adelaide là tạo ra  một nền văn hóa đại học đảm bảo sức khỏe, an toàn và cũng như tạo ra một môi trường làm việc được hỗ trợ bởi hệ thống, quản trị thích hợp, an toàn, đào tạo có cấu trúc quản lý và chiến lược hoạt động.

 Đại học Adelaide là một trong những trường đại học danh tiếng nhất của Úc và nổi tiếng trên thế giới về sự xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu.

 Thông tin học bổng:

 • Bậc học :  Bằng nghiên cứu (Thạc sĩ / Tiến sĩ) tại Đại học Adelaide.

 • Ngành học :  Tất cả các ngành có chương trình học tại trường.

 • Giá trị học bổng:  ASI cung cấp:

               - Học phí khóa học trong hai năm cho sinh viên theo học bằng Thạc sĩ  nghiên cứu và ba năm cho sinh viên theo học bằng tiến sĩ nghiên cứu (một phần mở rộng có thể cho các chương trình tiến sĩ chỉ),

               - Trợ cấp sinh hoạt hàng năm ($ 26,288 năm 2016) trong hai năm cho bằng Thạc sĩ  Nghiên cứu và ba năm cho bằng tiến sĩ nghiên cứu (chỉ có thể mở rộng cho các chương trình tiến sĩ)

               - Đối với người có thị thực nghiên cứu sau đại học (Subclass 574), học bổng cung cấp chính sách chăm sóc sức khỏe sinh viên tiêu chuẩn quốc tế bắt buộc (OSHC) cho ứng viên ,vợ/chồng của họ  và người được bảo hộ của họ (nếu có) trong thời hạn thị thực du học. Học bổng không bao gồm thêm 6 tháng kéo dài thời gian thị thực sinh viên nộp bài luận án. Nếu người được cấp học bổng không có visa thị thực 574 thì người đó sẽ chịu trách nhiệm về chi phí bảo hiểm y tế.

 • Số lượng học bổng:  Chưa rõ.
 • Đối tượng : Sinh viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại  Úc.

 Yêu cầu :

 • Các nước đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng này.

 • Yêu cầu đầu vào:  Để đủ điều kiện ứng viên

         - Phải tốt nghiệp với bằng giỏi tại Úc (đây là một mức độ bốn năm với một dự án nghiên cứu lớn trong năm cuối cùng). Tất cả các chương trình học tập đủ điều kiện phải được hoàn thành.

         - Học bổng sẽ được trao cho sinh viên có tiềm năng nghiên cứu. Thành tích ngoại khóa không được xem xét.

         - Ứng viên quốc tế không được có bằng cấp nghiên cứu được Đại học Adelaide xét là tương đương với bằng tiến sĩ nghiên cứu của Úc hoặc nếu đạt bằng Thạc sĩ nghiên cứu, không được có bằng cấp nghiên cứu được Đại học Adelaide xét là tương đương hoặc cao hơn bằng thạc sĩ nghiên cứu Úc.

         - Các ứng viên quốc tế không cung cấp bằng về việc đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh tối thiểu để nhập học trực tiếp vào ngày đóng học bổng hoặc đã hoàn tất Chương trình Anh ngữ trước khi nhập học để đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình học dự định sẽ không đủ tiêu chí để nhận học bổng.

         - Công dân và người thường trú tại Úc, và công dân của New Zealand là không được xét tuyển.

         - Những nghiên cứu thực hiện thông qua ứng cử từ xa không đủ điều kiện xét tuyển.

         - Các thí sinh được yêu cầu ghi danh vào Đại học Adelaide với tư cách là 'sinh viên quốc tế' và phải duy trì trạng thái 'sinh viên quốc tế' trong suốt thời gian ghi danh vào Đại học.

         - Các ứng viên đã nộp đơn xin thường trú nhân Úc có thể nộp đơn xin học bổng ASI.

         - Ứng viên quốc tế không đủ điều kiện nếu họ đã được xét nhận một học bổng khác, trừ khi họ có thể chứng minh rằng họ đã không thể xin học bổng ở vòng trước.

         - Học bổng phải bắt đầu học tại Đại học Adelaide trong học kỳ học bổng được cung cấp.

         - Các ứng viên đã nộp đơn và đủ điều kiện để được xem xét cho học bổng quốc tế, nhưng không thành công, sẽ tự động được xem xét lại cho học bổng quốc tế lần sau, giả sử họ có một đề nghị hợp lệ cho ứng cử viên đó. Sinh viên nộp đơn đã được xem xét trong 2 vòng không thể được xem xét lại trong bất kỳ vòng học bổng trong tương lai.

         - Đề nghị cấp học bổng phụ thuộc vào sinh viên không được nhận giải thưởng khác bởi Commonwealth of Australia, Đại học Adelaide, hoặc một nhà tài trợ ở nước ngoài. Trường có quyền rút học bổng vào bất kỳ thời điểm nào trước khi ghi danh nếu được thông báo rằng sinh viên được cấp học bổng đã được trao học bổng bằng hoặc vượt quá giá trị tài chính của giải thưởng do trường đại học cung cấp.

 • Yêu cầu tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, cần cung cấp chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu tương ứng.
   

Thủ tục nộp đơn:  

            Để nộp đơn xin vui lòng nộp đơn xin nhập học chính thức và học bổng thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

 • Cách đăng ký:   Không có phí đăng ký. Chú thích. Đại học Adelaide không thể cung cấp đánh giá cho sự ứng cử và / hoặc học bổng cho đến khi nộp đơn và đánh giá đơn đăng ký chính thức. Chúng tôi đặc biệt khuyên tất cả các sinh viên nộp đơn và tất cả các giấy tờ cần thiết trước ngày kết thúc.

          Xem mẫu đăng kí học bổng online tại đây.

          Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.