Goldsmiths College, Học bổng Quốc tế tại Đại học London, Anh, 2017

11/05/2017
Goldsmiths College, Học bổng Quốc tế tại Đại học London, Anh, 2017
Giới thiệu
Goldsmiths, University of London là một trường nghiên cứu công chuyên về Nghệ thuật, Thiết kế, Nhân văn và Khoa học xã hội. Đây là một trường nằm trong Đại học London.
Thông tin học bổng

 

.Đại học Goldsmiths, Đại học London cung cấp học bổng cho chương trình đại học, sau đại học, những chứng chỉ quốc tế và bằng tốt nghiệp. Sinh viên quốc tế có thể nộp hồ sơ cho học bổng

Mục đích của học bổng quốc tế Goldsmiths là giúp đỡ cho những sinh viên có khả năng học tập đến từ các quốc gia trên thế giới.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế có triển vong theo học chương trình Cử nhân, Sau đại học, các chúng chỉ Quốc Tế và Bằng Tốt Nghiệp.

Ngành học: Học bổng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau tạo điều kiện cho sinh viên nâng caao trình độ học vấn

Giá trị học bổng: Giảm  £2,500 học phí của năm học đầu tiên.

Học bổng được cấp tại UK

Eligibility: To be eligible to apply applicants must have received and accepted their offer of a place on a full-time taught programme starting in September 2017. The following levels of study are eligible to apply:

  • Undergraduate
  • Postgraduate
  • International Foundation Certificate
  • Graduate Diploma
  • Applicants must be regarded as International for fee purposes and be self-financing their studies.
  • Please note that students who have already started their course are not eligible to apply for this scholarship. This scholarship cannot be used in conjunction with any other Goldsmith financial award.

Nationality: International Students are eligible to apply.

College Admission Requirement

Entrance Requirement: Applicants must have their previous degree.

Test Requirement: No

English Language Requirements: Applicants must have 6.5 (with a minimum of 6.5 in the written element and no individual element lower than 6.0).

International Scholarships

How to Apply: The mode of applying is online. As part of the application, applicants will need to complete a 250 word supporting statement including:

  • Reasons why they should be awarded the scholarship, demonstrating a mixture of academic merit or outstanding achievement in a particular field of activity be it creative or sporting
  • A description of the positive contributions they will bring to the course and wider institution

Đơn xin học bổng

Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/06/2017.
Xem thêm thông tin học bổng 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.