Chương trình học bổng Nghiên cứu của Facebook, 2019

12/09/2018
Chương trình học bổng Nghiên cứu của Facebook, 2019
Giới thiệu
Chương trình học bổng Facebook nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên tiến sĩ tham gia vào nghiên cứu sáng tạo và liên quan đến các lĩnh vực khoa học máy tính và kỹ thuật.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Tiến sĩ .

 • Ngành học: Thống kê ứng dụng, Quang học và AR / VR, CommAI, Khoa học xã hội tính toán, Tầm nhìn máy tính, Lưu trữ và hiệu quả tính toán, Hệ thống phân phối, Kinh tế và Tính toán, Phần cứng và phần mềm cơ sở hạ tầng cho học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mạng và kết nối, ngôn ngữ lập trình, bảo mật, xử lý giọng nói và phân loại âm thanh và UX / Instagram.
 • Giá trị học bổng: Bao gồm hai năm học phí kèm khoản trợ cấp 37.000 đô la/ năm và tối đa $ 5,000 hỗ trợ đi lại.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng:  Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận ở Mỹ.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế và Mỹ.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là tiến sĩ toàn thời gian hiện đang tham gia vào nghiên cứu hoặc là ứng viên đang theo học tại một trường đại học được công nhận ở bất kỳ quốc gia nào

- Ứng viên làm việc liên quan đến một hoặc nhiều ngành được nêu trên.

- Ứng viên được ghi danh trong năm học mà học bổng được trao.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký: Ứng viên phải sử dụng tài khoản facebook để đăng ký. Hồ sơ đăng ký gồm 2 thư giới thiệu.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.