Chương trình học bổng Facebook dành cho sinh viên Mỹ và quốc tế, 2019

09/10/2018
Chương trình học bổng Facebook dành cho sinh viên Mỹ và quốc tế, 2019
Giới thiệu
Học bổng nhằm hỗ trợ đặc biệt cho các sinh viên tài năng theo đuổi nghiên cứu sáng tạo và tham gia vào cộng đồng nghiên cứu rộng lớn hơn.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học:  Năm nhất và năm hai tiến sĩ.
 • Ngành học:  Khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điện, kiến ​​trúc hệ thống, hoặc một lĩnh vực liên quan.
 • Giá trị học bổng:  Bao gồm toàn phần học phí và một khoản trợ cấp $ 37.000 / năm, và tối đa $ 5,000 trong hỗ trợ đi lại.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng :  Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên Mỹ và quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau :

-  Là sinh viên năm nhất hoặc năm hai.

- Theo học trong lĩnh vực công nghệ, khuyến khích tiếp tục nghiên cứu tiến sĩ, theo đuổi nghiên cứu sáng tạo và tham gia vào cộng đồng nghiên cứu rộng hơn.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký: Hồ sơ bao gồm :

- Báo cáo nghiên cứu: Tóm tắt nghiên cứu khoảng 1-2 trang.

- Sơ yếu lý lịch.

- Hai thư giới thiệu (Vui lòng cung cấp địa chỉ email tham chiếu).

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.