Chương trình học bổng Effiel Excellence 2016 của Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp

28/10/2015
Chương trình học bổng Effiel Excellence 2016 của Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp
Giới thiệu
Chương trình học bổng Eiffel Excellence được thành lập bởi Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế của Pháp để cho phép các cơ sở giáo dục đại học Pháp thu hút những sinh viên quốc tế hàng đầu ghi danh vào các khóa học thạc sĩ tiến sĩ. Học bổng giúp định hình những nhà hoạch định chính sách tương lai của nước ngoài trong lĩnh vực tư nhân và công cộng, và khuyến khích các ứng viên từ những nước đang phát triển theo học bậc Thạc sỹ, cũng như những ứng viên từ các quốc gia công nghiệp và mới nổi theo học PhD.
Thông tin học bổng

Tổ chức cấp:  Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế

Quốc gia: Pháp  

Bậc học: Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ

Ngành học: Học bổng Eiffel dành cho 3 nhóm ngành chính:

-Khoa học kỹ thuật ở cấp thạc sĩ, khoa học theo nghĩa rộng nhất ở cấp tiến sĩ (khoa học kỹ thuật; khoa học chính xác: toán học, vật lý, hóa học, công nghệ sinh học nano, khoa học trái đất, khoa học của vũ trụ, khoa học môi trường, thông tin và truyền thông và công nghệ);

-Kinh tế và quản lý;

-Pháp luật và khoa học chính trị

Đối tượng:

Học bổng giúp định hình những nhà hoạch định chính sách tương lai của nước ngoài trong lĩnh vực tư nhân và công cộng, và khuyến khích các ứng viên từ những nước đang phát triển theo học bậc Thạc sỹ, cũng như những ứng viên từ các quốc gia công nghiệp và mới nổi theo học PhD.

Giá trị học bổng:

Trợ cấp hàng tháng 1181 € với bậc Thạc sỹ, 1,400€ với bậc tiến sỹ

Vé máy bay khứ hồi

Phí an sinh xã hội

Các hoạt động văn hóa

Ứng viên học bổng cũng có thể nhận được 1 khoản trợ cấp nhà ở tùy từng điều kiện

Lưu ý:

Ứng viên phải bắt đầu khóa học tại cơ sở chính ở Pháp

Học phí không nằm trong trợ cấp học bổng

Ứng viên đăng ký vào các trường đại học công lập sẽ được miễn lệ phí tuyển sinh

Yêu cầu:

Không phải công dân Pháp

Tuổi: không quá 30 đối với bậc thạc sỹ (sinh sau 07/03/1985), 35 đối với bậc Tiến sỹ (sinh sau 07/03/1980)

Nộp đơn cho các cơ sở giáo dục Pháp. Các cơ sở này thực hiện đăng ký cấp học bổng vào khóa học mà họ đã được chọn. Các hồ sơ nộp bằng bất kỳ phương tiện khác sẽ không được xem xét. Hơn nữa, bất kỳ ứng cử viên được đề cử bởi nhiều hơn một cơ sở phải bị loại.

Không nhận học bổng nào khác của chính phủ Pháp tại thời điểm xét học bổng

Đủ điều kiện ngoại ngữ để theo học (yêu cầu ngoại ngữ tùy theo từng trường)

Ưu tiên các ứng viên đang sinh sống tại Pháp

Thời hạn nộp đơn: Hạn chót là ngày 08/01/2016

Phương thức ứng tuyển:

Ứng viên được lựa chọn và chỉ định xét duyệt bởi cơ sở giáo dục mà họ đã đăng ký học 

Xem thông tin chi tiết tại  website của Campus France (đơn vị quản lý học bổng) hoặc email: candidatures.eiffel@campusfrance.org

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.