Chương trình học bổng Dân chủ Reagan-Fascell dành các ứng viên quốc tế tại Mỹ, 2018

27/09/2018
Chương trình học bổng Dân chủ Reagan-Fascell dành các ứng viên quốc tế tại Mỹ, 2018
Giới thiệu
Chương trình cung cấp học bổng 5 tháng dành cho các ứng viên quốc tế nghiên cứu về Dân chủ.
Thông tin học bổng

 

Thông tin học bổng:

 • Bậc học :  Học giả và nhà báo dân chủ.
 • Ngành học: Nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh chính trị, xã hội, kinh tế, pháp lý và văn hóa về phát triển dân chủ.
 • Giá trị học bổng:  Học bổng bao gồm khoản trợ cấp hàng tháng cho chi phí sinh hoạt, cộng với bảo hiểm y tế và vé đi khứ hồi từ Washington, DC vào lúc bắt đầu và kết thúc học bổng.
 • Số lượng học bổng: Không rõ.
 • Đối tượng :  Ứng viên quốc tế.
 • Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện: Ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào:  Ứng viên nên đáp ứng các yêu cầu sau :

- Thực hiện các dự án tập trung vào khía cạnh chính trị, xã hội, kinh tế, pháp lý hoặc văn hóa về phát triển dân chủ.

- Sẵn sàng làm việc tại Washington , DC trong thời gian học bổng 5 tháng.

- Ứng viên không được nhận học bổng hoặc công việc nào khác trong thời gian diễn ra học bổng.

- Có kinh nghiệm thực tế đáng kể để thúc đẩy dân chủ hoặc nhân quyền ở quê hương.

- Có bằng Tiến sĩ tại thời điểm đăng ký học bổng.

-Đã có hồ sơ xác nhận ấn phẩm trong lĩnh vực của họ

-Đã phát triển một phác thảo nghiên cứu chi tiết cho dự án nghiên cứu sinh. 

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách thức đăng ký :  Đăng ký trực tuyến.

Xem mẫu đơn đăng ký học bổng tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.