31 Học bổng bậc Tiến sĩ của đại học Sorbonne Paris, Pháp, 2017

10/11/2016
31 Học bổng bậc Tiến sĩ của đại học Sorbonne Paris, Pháp, 2017
Giới thiệu
Đại học Sorbonne Paris (USPC) có 31 suất học bổng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh quốc tế trong tất cả các ngành năm 2017. Học bổng được đồng tài trợ bởi Liên minh Châu Âu thông qua chương trình Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Action, COFUND và chính phủ Pháp.
Thông tin học bổng

 

 

logo_sorbonne_paris_cite

USPC có một chính sách tiên tiến cho chương trình tiến sĩ. USPC có mục tiêu đào tạo các nghiên cứu sinh tương lai có trình độ cao.

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo.

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích học tập. Mỗi Early-Stage Researcher (Nhà nghiên cứu giai đoạn đầu) sẽ được cung cấp một hợp đồng làm việc 3 năm trong các vị trí nghiên cứu toàn thời gian với tiền hỗ trợ thêm cho việc đi lại và nghiên cứu. Hợp đồng làm việc bao gồm bảo hiểm y tế toàn diện và không phân biệt tình trạng sức khỏe trước đó của ứng viên.

Yêu cầu:

  1. Tiêu chí học thuật
  • Ứng viên phải hoặc sẽ có bằng thạc sĩ trước ngày 31/8/2017 hoặc chậm nhất vào ngày 30/9/2017
  • Các ứng viên phải có bằng Thạc sĩ đủ điều kiện cho chương trình Tiến sĩ ở Pháp, và bằng phải được nhận trong khoảng thời gian 4 năm trước khi bắt đầu Tiến sĩ. Khóa học sẽ bắt đầu vào ngày 01/09/2017 hoặc 01/10/2017. Vì vậy bằng thạc sĩ nên có sau ngày 02/9/2013 hoặc 02/10/2013.
  • Chưa học chương trình Tiến sĩ nào khác
  • Chưa có bằng Tiến sĩ
  • Ứng viên phải kí cam kết những điều trên
  1. Tiêu chí quốc tế
  • Chưa bao giờ sống hoặc làm việc ở Pháp hơn 12 tháng trong 3 năm trước deadline nộp đơn (không tính các kì nghỉ/thời gian ở lại ngắn hơn 1 tháng, hoặc công tác bắt buộc từ quốc gia).

Hạn chót nộp hồ sơ:

09/01/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Anh (đối với nhóm ngành Xã hội nhân văn, Khoa học đời sống, Kĩ thuật, Khoa học xã hội) hoặc tiếng Pháp (đối với nhóm ngành Xã hội nhân văn và Khoa học xã hội) và update online.

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Nguồn

Theo Scholarship planet 

 

  • Tìm học bổng
  • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.