28 Học bổng Tiến sĩ TALENT cho ứng viên quốc tế tại Đại học Copenhagen Đan Mạch, 2018

19/08/2018
28 Học bổng Tiến sĩ TALENT cho ứng viên quốc tế tại Đại học Copenhagen Đan Mạch, 2018
Giới thiệu
Mục tiêu của học bổng TALENT nhằm tạo điều kiện học tập độc lập và hỗ trợ sự nghiệp cho ứng viên viên tiến sĩ.
Thông tin học bổng

 Đại học Copenhagen được thành lập vào năm 1479 và là trường đại học, tổ chức nghiên cứu lâu đời nhất ở Đan Mạch.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Tiến sĩ.

 • Ngành học: Đa dạng sinh học; Khoa học sinh học và tin sinh học; Hóa học; Khoa học máy tính; Khoa học về trái đất và hệ thống hành tinh; Môi trường, khí hậu và tính bền vững; Khoa học thực phẩm; Sức khỏe và hệ gen; Toán học, Thống kê và kinh tế; Nano và khoa học vật liệu; Giáo dục khoa học tự nhiên; Dinh dưỡng và thể thao; Vật lý hạt, Vật lý thiên văn và vũ trụ học; Khoa học thực vật và công nghệ sinh học; Khoa học và công nghệ lượng tử; Kinh tế tài nguyên và phát triển toàn cầu.
 • Giá trị học bổng : Lương  2.597 EUR / tháng (31.164 EUR/ năm).
 • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : 25 suất.
 • Học bổng có thể được nhận tại Đan Mạch

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Các vị trí này có sẵn cho ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Tiến sĩ TALENT,ứng viên phải:

- Không cư trú hoặc làm việc ở Đan Mạch trong hơn 12 tháng tới 3 năm trước hạn cuối của học bổng TALENT.

- Mới bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu và chưa được trao bằng tiến sĩ.

- Có bằng thạc sĩ liên quan. Tuy nhiên, ứng viên không có bằng thạc sĩ cũng đủ điều kiện nếu tài liệu và CV của họ bằng ứng viên có bằng thạc sĩ.

 • Yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đơn đăng ký bằng tiếng Anh phải được gửi trực tuyến. Đơn đăng kí phải bao gồm tài liệu sau đây:

- Thư xin việc / bày tỏ nguyện vọng.

- Bản mô tả dự án.

- Sơ yếu lý lịch.

- Tài liệu trình độ học vấn: bằng cấp phải bằng tiếng Anh hoặc phải có bản dịch chính thức được chấp thuận.

- Bản sao bảng điểm thi tiếng Anh tại thời điểm nộp đơn.

- Hai thư giới thiệu (tối đa 1 trang) từ người giám sát luận án chính (nếu có) hoặc một nhà khoa học cấp cao khác.

        Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

        Xem thêm thông tin học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.