28 Học bổng sau Tiến sĩ Connect EDGE cho sinh viên quốc tế tại Ireland, 2019

14/09/2018
28 Học bổng sau Tiến sĩ Connect EDGE cho sinh viên quốc tế tại Ireland, 2019
Giới thiệu
EDGE chào đón các ứng viên tham gia ứng tuyển cho học bổng. EDGE là đồng tài trợ của quỹ Marie Sklodowska-Curie đứng đầu bởi Trinity College Dublin thay mặt cho một nhóm các học viện từ khắp Ireland.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Sau tiến sĩ.
 • Ngành học: Công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Giá trị học bổng : Bao gồm mức lương từ  € 33,500 đến € 56,600 / năm. Ngoài ra học bổng còn hỗ trợ trợ cấp đi lại € 6,500 và trợ cấp gia đình € 5,400.
 • Đối tượng : Ứng viên quốc tế.
 • Số lượng học bổng : 28 suất.
 • Học bổng  có thể được nhận ở Ireland.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Ứng viên quốc tế.
 • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Phải tuân theo Quy tắc vận động xuyên quốc gia.

- Phải là các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm theo quy tắc hoạt động của Quỹ Marie Sklodowska-Curie.

 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh:  Ứng viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ do học bổng đề ra.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký :  Đăng ký trực tuyến.

Xem mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.