2 Học bổng Tiến sĩ về Công nghệ Chức năng Kiến trúc Hiệu suất Cao, Đan Mạch

14/08/2018
 2 Học bổng Tiến sĩ về Công nghệ Chức năng Kiến trúc Hiệu suất Cao, Đan Mạch
Giới thiệu
Các vị trí Tiến sĩ được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Độc lập Đan Mạch Grant do Giáo sư Fritz Henglein thành lập.
Thông tin học bổng

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Tiến sĩ.

 • Ngành học : Công nghệ chức năng kiến ​​trúc hiệu suất cao.
 • Giá trị học bổng: Vị trí Tiến sĩ trong khoảng thời gian 3-5 năm và nhiệm vụ chính của bạn với tư cách là sinh viên tiến sĩ tại SCIENCE.
 • Đối tượng: Sinh viên quốc tế .
 •  Số lượng học bổng: 2 suất.
 • Học bổng có thể được nhận tại Đan Mạch.

Yêu cầu:

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Người nộp đơn phải có :

        - Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ về Khoa học Máy tính, Toán học hoặc một lĩnh vực liên quan.

        - Chứng minh tài năng của mình về ngôn ngữ lập trình, ví dụ như bằng cấp cao nhất trong các khóa học liên quan trong toán học hoặc khoa học máy tính              hoặc bằng các ấn phẩm tại các hội nghị như PLDI, POPL và ICFP.

 • Yêu cầu tiếng Anh:  Người nộp đơn phải thông thạo tiếng Anh.

Thủ tục nộp đơn:

 • Cách đăng ký:  Đơn đăng ký bằng tiếng Anh phải được gửi trực tuyến.

          Đơn bao gồm 

         - Thư xin việc.

         - Hồ sơ xin việc.

         - Văn bằng và bảng điểm (Cử nhân và Thạc sĩ).

         - Thư chấp nhận theo học Chương trình Thạc sĩ có liên quan tại SCIENCE.

         - Các thông tin khác để xem xét, ví dụ danh sách các ấn phẩm (nếu có).

         - Chi tiết liên lạc đầy đủ (Tên, địa chỉ, điện thoại và email) của 1-3 người giới thiệu.

       Xem mẫu đơn xin học bổng tại đây.

       Xem thêm thông tin về học bổng tại đây.

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.