1000 học bổng của Heinrich Boll Foundation cho sinh viên quốc tế 2016-2017

28/07/2016
1000 học bổng của Heinrich Boll Foundation cho sinh viên quốc tế 2016-2017
Giới thiệu
Quỹ học bổng Heinrich Boll bắt đầu nhận đơn xin học bổng cho sinh viên Đức và sinh viên quốc tế năm 2016-2017. Học bổng này dành cho sinh viên đại học, sau đại học và cả nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Thông tin học bổng

 

Tổ chức Heinrich Boll xúc tiến và hỗ trợ cho các sinh viên có thái độ tích cực trong các dự án xanh, chia sẽ các ý tưởng cơ bền tảng của tổ chức - Dân chủ, sinh thái, bềnh vững và bất bạo lực - và người đống vai trò tích cực trong hoạt động chính trị, xã hôi. 

Bậc học: Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngành học: Khoa học ứng dụng 

Giá trị học bổng: The Heinrich Boll Foundation trao học bổng cho gần 1,000 sinh viên đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Học bổng có thể được trao tặng tại Đức ( Sinh viên Đức có thể theo học những chương trình học cao hơn tại Đức hoặc tại một quốc gia châu Âu).

Yêu cầu:
Đối với học bổng cho sinh viên chưa tốt nghiệp và đã tốt nghiệp:
1). (Học bổng thông thường dành cho German and German-educated applicants ứng viên người Đức và được học ở Đức. ( Bildungsinlander/innen (1): Sinh vên thuộc bất cứ ngành nào đang theo học mức độ một ( Cử nhân, Staatsexamen, Diplom) và các bạn đang tìm kiếm tấm bằng đại học ở Đức.

 • Ứng viên có thể nộp đơn trước khi bắt đầu học  bằng cấp mức thứ nhất.(first degree).( Cử nhân, Staatsexamen, Diplom) hoặc bất cứ thời gian nào up to the end of your third "Fachsemester". Master students không được áp dụng cho học bổng này vì chúng tôi hướng đến mục tiêu là hỗ trợ cho sinh viên trong thời gian dài. Tuy nhiên, đối với Bachelors students đã nhận được sự học bổng có thể nhận thêm nhiều sự hỗ trợ khác nữa cho khóa học Thạc sĩ( Master course).
 • Nhóm ứng viên được ưu tiên( nhưng không phải những trường hợp duy nhất được áp dụng cho học bổng này):  first-generation students, phụ nữ, thành viên của những dân tộc thiểu số, ứng viên từ những trường Đại học Khoa học ứng dụng (Fachhochschulen).
 • Chương trình học bổng cũng tập trung vào những môn học nhất định( nhưng không phải duy nhất: đặc biệt là những môn STEM(science, technology, engineering and mathematics), và đặc biệt là tập trung vào ngành enviromental science (ví dụ: bảo vệ môi trường, năng lượng tái sinh, khí hậu...); economic and legal studies; báo chí; nghệ thuật.
 • Ứng viên người Đức và Bildungsinländer/innen (1) có thể  nhận được học bổng toàn phần cho chương trình cử nhân tại một quốc gia khác không phải Đức nhưng phải nằm trong khu vực EU. Trong trường hợp này, đơn xin học bổng cần trình bày chi tiết về nơi nơi mong muốn học và ngành học. 2) Student scholarship – journalism: “Medienvielfalt, anders: Junge Migrantinnen und Migranten in den Journalismus” (for German nationals and Bildungsinländer/innen):
 • Chương trình học bổng này dành cho German or German-educated students with a migration background mong muốn trở thành nhà báo. Học bổng không giới hạn đối với những sinh viên theo học những chương trình về báo chí.
 • Ứng viên có thể nộp đơn trước khi bắt đầu chương trình học hoặc bất cứ thời gian nào up to the end of your third “Fachsemester”. The conditions outlined in A.1. apply
  Đối với ứng viên cho học bổng tiến sĩ: Applicants for a doctoral scholarship: Please note that an application for the autumn application process is possible, nếu bạn là German or  German-educated doctoral student.
 • Tiến sĩ nghiên cứu sinh thuộc tất cả các ngành học có được bằng đại học ở Đức. (Germans nationals and Bildungsinländer/inner (1)):
 • At the time of application, the applicant must have been accepted as a doctoral student by a state-recognised institution of higher education in Germany or another EU country.
 • Preference will be given to dissertation projects related to the working areas of the Heinrich Böll Foundation2) Doctoral scholarships: Focus programme “Transformation Research”
 • Doctoral students from Germany who would like to apply for the focus programme “Transformation Research”
 • Formal requirements are given above.

Nationality: Students of all nationalities can apply for these Heinrich Boll Foundation Scholarships.

Entrance Requirement: The scholarship department of the Heinrich Böll Foundation grants scholarships to undergraduates, graduates, and doctoral students from inside and outside Germany.

Test Requirement: No

English Language Requirements: Applicants from outside the home country will often need to meet specific English language/other language requirements in order to be able to study there.

 

How to apply: Applications should be submitted online. Required documents are:

 • A complete set of application documents needs to be uploaded to the web portal as PDF versions of the following documents.
 • Application form for a scholarship
 • Copy of degree certificate, University entrance qualification or equivalent
 • A list of study certificates to date if you have already commenced your studies
 • For foreign applicants for a scholarship to study for a master’s degree: Certified copy of their first-degree certificate
 • Student enrolment certificate  if they already have one
 • For foreign applicants: Written proof of German language proficiency
 • For applicants for the programme: Work samples
 • A third-party reference on your social commitment
 • An expert reference from a university or college lecturer, or for school leavers from a schoolteacher

 

 
Hạn hộp hồ sơ: 01/9/2016
 
Xem thêm thông tin học bổng tại đây
 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tìm học bổng
 • Tìm trường
Tìm kiếm

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.