Học bổng quốc tế VGTU, Đại học Kĩ thuật Vilnius Gediminas (VGTU), Ý, 2018-2019

Học bổng quốc tế VGTU, Đại học Kĩ thuật Vilnius Gediminas (VGTU), Ý, 2018-2019

14/05/2018

Quốc gia: Ý

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/07/2018

Học bổng Thạc sĩ Toàn phần, Trường LUISS Business, Ý, 2018

Học bổng Thạc sĩ Toàn phần, Trường LUISS Business, Ý, 2018

11/04/2018

Quốc gia: Ý

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/05/2018

Học bổng của chính phủ Ý cho sinh viên quốc tế và công dân Ý ở hải ngoại năm 2018-2019

Học bổng của chính phủ Ý cho sinh viên quốc tế và công dân Ý ở hải ngoại năm 2018-2019

07/04/2018

Quốc gia: Ý

Bậc học: Khác, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2018

Học bổng Thạc sĩ Thiết kế, Học viện NABA, Ý, 2018

Học bổng Thạc sĩ Thiết kế, Học viện NABA, Ý, 2018

28/03/2018

Quốc gia: Ý

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 11/05/2018

Học bổng toàn phần học phí của đại học  Ca's Foscari, Ý, 2017

Học bổng toàn phần học phí của đại học Ca's Foscari, Ý, 2017

23/11/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 28/05/2017

Học bổng toàn phần học phí sau đại học của đại học Bocconi, 2017

Học bổng toàn phần học phí sau đại học của đại học Bocconi, 2017

22/11/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 12/12/2016

Học bổng Need-based của đại học Bocconi, Ý cho sinh viên quốc tế, 2017-2018

Học bổng Need-based của đại học Bocconi, Ý cho sinh viên quốc tế, 2017-2018

02/10/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 20/01/2017

Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội tại MIREES, Ý

Chương trình Thạc sĩ Khoa học xã hội tại MIREES, Ý

13/09/2016

Quốc gia: Ý

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 15/09/2016

1 2 3 »

Đăng ký nhận thông tin

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.