Học bổng International Undergraduate Partner, Đại học Melbourne, Úc, 2018

Học bổng International Undergraduate Partner, Đại học Melbourne, Úc, 2018

16/05/2018

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/08/2018

Học bổng EIT Richard E. Morley, Viện Kĩ thuật Công nghệ (EIT), Úc, 2018

Học bổng EIT Richard E. Morley, Viện Kĩ thuật Công nghệ (EIT), Úc, 2018

21/04/2018

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2018

Đại học Tây Úc trao 10 suất học bổng toàn phần học phí cho sinh viên quốc tế  2018

Đại học Tây Úc trao 10 suất học bổng toàn phần học phí cho sinh viên quốc tế 2018

11/04/2018

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 01/07/2018

Học bổng chính phủ Úc chính thức nhận nộp hồ sơ từ 1/2 đến hết 30/4/2018

Học bổng chính phủ Úc chính thức nhận nộp hồ sơ từ 1/2 đến hết 30/4/2018

19/03/2018

Quốc gia: Úc

Học bổng:

Học bổng sau tiến sĩ Richard Plaschka dành cho sinh viên quốc tế tại Úc  năm 2017

Học bổng sau tiến sĩ Richard Plaschka dành cho sinh viên quốc tế tại Úc năm 2017

14/05/2017

Quốc gia: Úc

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 15/09/2017

Học bổng Giáo dục và đào tạo nghề (VET) cho sinh viên quốc tế tại Úc, năm 2018

Học bổng Giáo dục và đào tạo nghề (VET) cho sinh viên quốc tế tại Úc, năm 2018

12/05/2017

Quốc gia: Úc

Bậc học: Khác

Học bổng:

Thời hạn: 30/06/2017

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Swinburne ở Úc, năm 2017

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Swinburne ở Úc, năm 2017

11/05/2017

Quốc gia: Úc

Bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Học bổng tại College of Business and Economics của Úc dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

Học bổng tại College of Business and Economics của Úc dành cho sinh viên quốc tế năm 2017

14/04/2017

Quốc gia: Úc

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 31/05/2017

1 2 3 4 5 »

Đăng ký nhận thông tin

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.