Học bổng IIAS sau tiến sĩ dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại Hà Lan, 2018

Học bổng IIAS sau tiến sĩ dành cho các nhà nghiên cứu quốc tế tại Hà Lan, 2018

1 ngày trước

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Nghiên cứu, Sau tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/10/2018

 Quỹ tài trợ nghiên cứu Orion cho sinh viên quốc tế tại Phần Lan, 2018

Quỹ tài trợ nghiên cứu Orion cho sinh viên quốc tế tại Phần Lan, 2018

07/08/2018 16:05

Quốc gia: Hà Lan

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 10/09/2018

 Quỹ học bổng Đại học Groningen dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở Hà Lan, 2018

Quỹ học bổng Đại học Groningen dành cho sinh viên đến từ các nước đang phát triển ở Hà Lan, 2018

31/07/2018 08:21

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/12/2018

 Vị trí sau tiến sĩ AMOLF dành cho sinh viên quốc tế tại Hà Lan, năm 2018

Vị trí sau tiến sĩ AMOLF dành cho sinh viên quốc tế tại Hà Lan, năm 2018

27/07/2018 11:36

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau tiến sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 31/08/2018

Học bổng Thạc sĩ, Đại học Twente, Hà Lan, 2018

Học bổng Thạc sĩ, Đại học Twente, Hà Lan, 2018

23/03/2018 16:53

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng:

Thời hạn: 01/05/2018

Học bổng Holland Top Talent, Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan, 2018

Học bổng Holland Top Talent, Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion, Hà Lan, 2018

20/03/2018 13:19

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 15/04/2018

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc, ĐH Leiden, Hà Lan, 2017

Học bổng Thạc sĩ Xuất Sắc, ĐH Leiden, Hà Lan, 2017

20/04/2017 17:35

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/10/2017

Học bổng Ưu tú từ Đại học Leiden, Hà Lan

Học bổng Ưu tú từ Đại học Leiden, Hà Lan

27/12/2016 12:31

Quốc gia: Hà Lan

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/02/2017

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.