Học bổng Thạc sĩ từ trường Cao học về Quản trị Leipzig (HHL ), Đức, 2018

Học bổng Thạc sĩ từ trường Cao học về Quản trị Leipzig (HHL ), Đức, 2018

3 ngày trước

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 20/06/2018

Học bổng toàn phần của đại học Bonn, Đức cho sinh viên quốc tế, 2017

Học bổng toàn phần của đại học Bonn, Đức cho sinh viên quốc tế, 2017

05/01/2017

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bổng Tiến sĩ tại Đại học Giessen, Đức, 2017-2018

Học bổng Tiến sĩ tại Đại học Giessen, Đức, 2017-2018

29/12/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/02/2017

Học bổng chuyên ngành môi trường tại Đức cho sinh viên các nước đang phát triển, 2017

Học bổng chuyên ngành môi trường tại Đức cho sinh viên các nước đang phát triển, 2017

11/12/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/03/2017

Học bổng ngắn hạn bậc Tiến sĩ nghiên cứu về lão hoá, Đức, 2017

Học bổng ngắn hạn bậc Tiến sĩ nghiên cứu về lão hoá, Đức, 2017

09/12/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/01/2017

Học bổng MBA của trường Cao học Quản lý HHL Leipzig, Đức, 2017

Học bổng MBA của trường Cao học Quản lý HHL Leipzig, Đức, 2017

26/11/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/05/2017

Học bổng toàn phần học phí MBA của trường kinh doanh HHL Leipzig, Đức năm 2017

Học bổng toàn phần học phí MBA của trường kinh doanh HHL Leipzig, Đức năm 2017

02/11/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 30/05/2017

Học bổng trao đổi toàn phần bậc Tiến sĩ , Đức, 2017

Học bổng trao đổi toàn phần bậc Tiến sĩ , Đức, 2017

30/09/2016

Quốc gia: Đức

Bậc học: Sau đại học, Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 15/11/2016

1 2 3 4 5 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.