Học bổng toàn phần của chính phủ Đan Mạch, 2017

Học bổng toàn phần của chính phủ Đan Mạch, 2017

27/12/2016

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 30/04/2017

Học bổng của đại học Nam Đan Mạch ( SDU) ngành kỹ sư năm 2017

Học bổng của đại học Nam Đan Mạch ( SDU) ngành kỹ sư năm 2017

02/10/2016

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Sau đại học, Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 04/12/2016

Học bổng Toàn phần ngành Giáo dục, ĐH Aalborg, Đan Mạch, 2017

Học bổng Toàn phần ngành Giáo dục, ĐH Aalborg, Đan Mạch, 2017

27/09/2016

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 26/10/2016

Học bổng Tiến sĩ ngành Kinh doanh và Chính trị tại trường Kinh doanh Copenhagen

Học bổng Tiến sĩ ngành Kinh doanh và Chính trị tại trường Kinh doanh Copenhagen

12/09/2016

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 31/08/2016

Học bổng bậc Tiến sĩ ngành Y tế Cộng đồng tại đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2016

Học bổng bậc Tiến sĩ ngành Y tế Cộng đồng tại đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2016

17/06/2016

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 26/06/2016

Học bổng Tiến sĩ Hóa dược liệu của Đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2016

Học bổng Tiến sĩ Hóa dược liệu của Đại học Copenhagen, Đan Mạch năm 2016

16/05/2016

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Tiến sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần

Thời hạn: 01/06/2016

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của FIG Foundation tại Đan Mạch năm 2016

Học bổng sau Đại học dành cho sinh viên quốc tế của FIG Foundation tại Đan Mạch năm 2016

06/01/2016

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Sau đại học

Học bổng: Học bổng bán phần

Thời hạn: 01/03/2016

Học bổng 100% học phí dành cho sinh viên quốc tế tại trường ĐH Nam Đan Mạch

Học bổng 100% học phí dành cho sinh viên quốc tế tại trường ĐH Nam Đan Mạch

12/11/2015

Quốc gia: Đan Mạch

Bậc học: Thạc sĩ

Học bổng: Học bổng toàn phần học phí

Thời hạn: 14/12/2015

1 2 »

Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.